Ko obeležujemo mednarodni dan boja proti revščini, se soočamo s kruto resnico, da svet nazaduje.
Epidemija COVID-19 je milijone ljudi pahnila v revščino in izničila več kot štiri leta težko doseženega napredka. Neenakosti se povečujejo. Nacionalna gospodarstva in proračuni gospodinjstev so prizadeta zaradi izgube delovnih mest, skokovitih cen hrane in energije ter vse večje verjetnosti svetovne recesije.

Hkrati podnebna kriza in resni konflikti povzročajo neizmerno trpljenje, pri čemer največje breme nosijo najbolj revni ljudje.

Države v razvoju so najbolj prizadete. Onemogočen jim je dostop do finančnih virov in odpisa dolga, da bi lahko vlagali v okrevanje in rast.

Cilji trajnostnega razvoja so potisnjeni daleč izven zornega kota.

Mednarodni dan boja proti revščini je budnica svetu. Letošnja tema, »Dostojanstvo v praksi za vse«, mora biti poziv za nujno globalno ukrepanje.

Potrebujemo ukrepe za naložbe v rešitve, ki so osredotočene na ljudi; od zdravja in dostojnega dela do enakosti spolov, socialne zaščite ter spremenjenih prehranskih in izobraževalnih sistemov.

Nujni so ukrepi za preoblikovanje moralno propadlega svetovnega finančnega sistema ter zagotovitev dostopa do financiranja in odpisa dolga za vse države.

Potrebujemo ukrepe za podporo državam v razvoju pri prehodu s fosilnih goriv, ki uničujejo planet, na obnovljive vire energije in zelena gospodarstva, ki ustvarjajo delovna mesta.

Hkrati so nujni ukrepi za končanje konfliktov in ozdravitev geopolitičnih delitev ter prizadevanje za mir.

Ne nazadnje so prav tako nujni ukrepi za doseganje ciljev trajnostnega razvoja.

Na ta pomemben dan obnovimo svojo zavezanost za boljši svet za vse.

Poskrbimo, da revščina postane del zgodovine.

António Guterres, generalni sekretar OZN