Gradbena industrija pomembno prispeva k svetovnim emisijam ogljika, kar je spodbudilo dve arhitektki v Indiji, Rosie Paul in Sridevi Changali, da se zavzemata za trajnostne gradbene prakse. Spodbujata uporabo mulja kot intuitivne, a okolju prijazne alternative tradicionalnim materialom, kot sta cement in jeklo.

Gradnja iz mulja prinaša prednosti, kot so boljša kakovost zraka v prostorih, energetska učinkovitost in manjši vpliv na okolje zaradi lokalne razpoložljivosti in manjših stroškov prevoza.

Rosie in Sridevi se zavzemata tudi za enakost spolov v arhitekturi, saj spodbujata več žensk, da se odločijo za kariero na tem področju, in se zavzemata za njihovo vključevanje v vloge na gradbišču. Prek svojega podjetja Masons Ink Studio sta zasnovali blatne domove, ki dajejo prednost okoljski trajnosti ter upoštevajo osebna potovanja in vrednote strank.

S svojim pristopom poudarjata, da lahko majhna posamezna dejanja povzročijo pomembne spremembe v boju proti podnebnim spremembam, z vizijo prihodnosti, v kateri bodo ženske imele pomembno vlogo pri oblikovanju trajnostne arhitekture in gradbenih praks.

Vir: UN News