Zavod Povod, članica Platforme Sloga, in Evropska mreža političnih fundacij (ENoP) sta pod okriljem European Network of Political Foundations – Official Development Assistance in the Time of Multiple Crises izdala publikacijo Uradna razvojna pomoč v času številnih kriz.

Publikacija v prvem delu vsebuje definicijo uradne razvojne pomoči, strukturo načrtov, ki jo imajo organizacije civilne družbe (OCD), informacije o določanju večstranske in dvostranske pomoči, uvod v politike uradne razvojne pomoči EU in analizo slovenske politike uradne razvojne pomoči.

Drugi del publikacije je namenjen informacijam o pomembnih trendih, ki so spremljali evropsko ODA (uradna razvojna pomoč) med letoma 2020 in 2022 skozi številne krize. Globalni izzivi, ki so bili posledica podnebnih sprememb in pandemije COVID-1, so vplivali na delovanje globalnih dobavnih verig. Uradna razvojna pomoč (ODA) je bila mehanizem za solidarnost in za uravnoteženje dinamike moči svetovne politike s finančnimi nadomestili. Dokument prav tako poudarja vpliv COVID-19 in invazije na Ukrajino na enakost spolov v različnih sektorjih najmanj razvitih držav  ter finančno pomoč in ukrepe, ki jih je sprejela EU za namen podpore najmanj razvitih držav.

Publikacija: ENOP Publication – Official Development Assistance (ODA).

Vir: Zavod Povod