Ministri za razvojno sodelovanje EU so z namestnico generalnega sekretarja ZN Amino Mohammed razpravljali o ciljih trajnostnega razvoja in uresničevanju Agende 2030. Osrednji temi zasedanja naslednjega dne sta bili trojni prehod (zeleni-digitalni-družbeni) in reforma globalne finančne arhitekture. V imenu Slovenije se ga je udeležil Edvin Skrt, generalni direktor za razvoj.

Ministri so bili soglasni, da je treba pospešiti uresničevanje Agende za trajnostni razvoj do 2030 in njenih ciljev, kjer je napredek prepočasen, na nekaterih področjih je celo prišlo do nazadovanja. Pogovor z namestnico generalnega sekretarja Organizacije združenih narodov (OZN) Amino Mohammed je potekal dva tedna pred vrhom o ciljih trajnostnega razvoja in ministerialom za vrh prihodnosti.

Generalni direktor Skrt je zato poudaril, da je čas pravi za obnovitev zavez in odločno ukrepanje, ki bo temeljilo na globalni solidarnosti in okrepljenih partnerstvih z državami v razvoju. Za uresničevanje Agende 2030 sta ključni podnebna in vodna varnost ter humanitarno-razvojni-mirovni neksus, kar bo prioriteta v času nestalnega članstva Slovenije v Varnostnem svetu OZN. Izpostavil je tudi pomen enakosti spolov in opolnomočenja žensk za uspešno uresničevanje Agende 2030 na vseh področjih.

V okviru razprave o trojnem zeleno-digitalno-družbenem prehodu so se ministri dotaknili izzivov v zvezi s krepitvijo socialne dimenzije, ki mora potekati vzporedno z zelenim in digitalnim prehodom. Prispevek EU k socialni dimenziji Agende 2030 ima velik pomen za napredek pri doseganju vseh ciljev trajnostnega razvoja, posebej pri naslavljanju neenakosti in ranljivosti.

Generalni direktor Skrt je pozdravil pobudo španskega predsedstva o trojnem prehodu, ki vključuje socialno dimenzijo. Nadalje se je zavzel tudi za pobudo komisarke za mednarodna partnerstva Jutte Urpilainen o novem kazalniku neenakosti (‘Inequality Marker’), kjer je Slovenija pripravljena sodelovati v začetni fazi, saj ocenjujemo, da lahko služi kot dobro orodje za prepoznavanje in preprečevanje neenakosti na globalni ravni.  

Na delovnem kosilu so ministri razpravljali o reformi mednarodne finančne arhitekture, ki bo ključna za uresničevanje globalnih zavez in zapolnitev finančne vrzeli. Pri tem imajo pomembno vlogo tudi naložbe zasebnega sektorja v okviru strategije Global Gateway, kjer se Slovenija zavzema za vključevanje malih in srednjih podjetij.

Vir: MZEZ