Realizacija pravic, avtonomije ter vodilnih položajev invalidov in oseb s posebnimi potrebami bo pozitivno pripomogla k naši skupni prihodnosti.

Za doseganje ciljev trajnostnega razvoja potrebujemo aktivno sodelovanje vseh, tudi oseb s posebnimi potrebami. Prav oni in njihove predstavniške organizacije po svetu aktivno uresničujejo poziv »Nič o nas brez nas«.

Pandemija COVID-19 je razgalila trdovratne ovire in neenakosti, s katerimi se sooča ena milijarda oseb s posebnimi potrebami po svetu. Prav njih je pandemija najbolj prizadela.

V tem pogledu bi morale osebe s posebnimi potrebami same voditi inkluzivne odzive in ukrepe za okrevanje po pandemiji. Moramo sklepati partnerstva, odpraviti nepravičnosti in diskriminacijo, povečati dostopnost do tehnologije in okrepiti institucije, ki bodo ustvarile bolj vključujoč, dostopen in trajnosten svet po COVID-19.

Vse države pozivam, da v celoti implementirajo Konvencijo o pravicah invalidov, izboljšajo dostopnost ter skozi aktivno vključevanje oseb s posebnimi potrebami in njihovih predstavniških organizacij odpravijo pravne, socialne, ekonomske in druge ovire.

Dajmo se na ta mednarodni dan invalidov in oseb s posebnimi potrebami zavezati, da bomo zgradili trajnostno, inkluzivno in pravično prihodnost za vse in nikogar ne bomo pustili za sabo.

Vir: UNIS Vienna