Nasilje nad ženskami in deklicami je še vedno najbolj razširjen in pereč problem kršenja človekovih pravic na svetu.

Gre za grozljiv zločin in resen problem na področju javnega zdravja, ki ima daljnosežne posledice za milijone žensk in deklic po celem svetu.

Najnovejši podatki Agencije ZN za ženske kažejo, da je med pandemijo COVID-19 prišlo do porasta v nasilju nad ženskami in deklicami.

V 13 državah je skoraj polovica vseh žensk poročala, da so one ali ženske, ki jih poznajo, med pandemijo začele doživljati nasilje na podlagi spola.

Skoraj četrtina žensk je poročala bolj pogoste spore v domačem okolju, podoben delež pa jih je dejalo, da se doma počutijo manj varne.

Nasilje v katerem koli delu družbe vpliva na vse nas. Zaznamuje prihodnje generacije in slabi družbene strukture.

Med nasiljem nad ženskami, zatiranjem civilne družbe in nasilnimi spopadi lahko vidimo jasno povezavo; od posilstva in spolnega suženjstva, ki se izrabljata v vojne namene, do prisotnosti mizoginije v nasilnem ekstremizmu.

Kljub temu se nasilju nad ženskami lahko izognemo. Prave politike in programi prinašajo rezultate.

Potrebne so celovite dolgoročne strategije, ki obravnavajo temeljne vzroke nasilja, ščitijo pravice žensk in deklic ter spodbujajo močna in avtonomna gibanja za pravice žensk.

Takšna je kampanja »Spotlight«, ki so jo Združeni narodi ustvarili v sodelovanju z Evropsko unijo.

V lanskem letu smo v partnerskih državah zabeležili 22-odstotno povečanje pregona storilcev nasilnih dejanj. Sprejetih ali okrepljenih je bilo štiriinosemdeset zakonov in politik, več kot 650.000 žensk in deklic pa je lahko kljub omejitvam, povezanih s pandemijo, dostopalo do storitev za pomoč v primeru nasilja na podlagi spola.

Spremembe so možne.

Zdaj je čas, da še enkrat bolj okrepimo naša skupna prizadevanja in do leta 2030 odpravimo nasilje nad ženskami in deklicami.

Vir: UNIS Vienna