Ustanovitev Svetovnega krovnega sklada za biotsko raznovrstnost je pomemben korak k zagotavljanju biotske raznovrstnosti v državah v razvoju in bo pomagal zagotoviti trajnostno rabo njihovih naravnih virov, je v petek, 25. 8. 2023, sporočila Organizacija ZN za prehrano in kmetijstvo (FAO).

Svetovni krovni sklad za biotsko raznovrstnost, ki je bil ustanovljen na skupščini Svetovnega sklada za okolje v kanadskem Vancouvru, ki je potekala med 22-26 avgustom 2023, bo podpiral izvajanje prelomnega Kunming-Montreal svetovnega okvirja biotske raznovrstnosti, katerega cilj je do leta 2030 zaustaviti in obrniti upadanje biotske raznovrstnosti ter do leta 2050 usmeriti naravo k obnovi.

Pomen biotske raznovrstnosti v agroživilskih sistemih ni mogoče podcenjevati.

Biotska raznovrstnost je raznolikost življenja na ravni genov, vrst in ekosistemov ter je nepogrešljiva sestavina prehranske varnosti, trajnostnega razvoja in stabilnosti kmetijstva.

Vključuje udomačene rastline in živali, ki so del poljedelskih, živinorejskih, gozdnih ali ribogojnih sistemov, gozdne in vodne vrste, divje sorodnike udomačenih vrst ter druge divje vrste, ki se pridobivajo za hrano in druge proizvode.

Več kot polovica ciljev iz Kunming-Montrealskega okvira biotske raznovrstnosti se neposredno nanaša na kmetijsko-živilski sektor, FAO pa je zadolžena za nadzor nad štirimi ključnimi kazalniki: obnovo ekosistemov, ribjimi staleži, trajnostnimi kmetijskimi območji in odgovornim upravljanjem gozdov.

Več si lahko preberete na spletni strani Združenih narodov.