Na mednarodni dan žensk praznujemo dosežke žensk in deklet po svetu.

Praznujemo njihov prispevek k prenehanju pandemije COVID-19.

Slavimo njihove ideje, inovacije in aktivizem, ki spreminjajo naš svet na bolje.

In njihovo vodstvo na vseh področjih življenja.

Hkrati se tudi zavedamo, da na preveč področjih pravice žensk nazadujejo.

Pandemija je dekleta in ženske prikrajšala za šolanje in delovna mesta.

Soočajo se z naraščajočo revščino in nasiljem.

Opravijo večino neplačanega dela, a nujnega za oskrbo.

So tarče nasilja in zlorab samo zaradi svojega spola.

V vseh državah so ženske škandalozno premalo zastopane v institucijah oblasti in poslovnem svetu.

In kot nas opozarja letošnja tema tega dne, nosijo breme podnebnih sprememb in degradacije okolja.

Od sedaj, na mednarodni dan žensk, je čas, da za vsako žensko in dekle obrnemo stvari na bolje.

Z zagotavljanjem kakovostne izobrazbe za vsako dekle, tako da si lahko gradijo življenje, kot si ga želijo, in pomagajo narediti svet boljši kraj za vse nas.

Z velikimi naložbami v usposabljanje žensk in dostojno delo.

Z učinkovitimi ukrepi za odpravo nasilja na podlagi spola.

S pogumnimi ukrepi za zaščito našega planeta.

Z univerzalno oskrbo, ki je v celoti vključena v sisteme socialne zaščite.

In s ciljno usmerjenimi ukrepi, kot so kvote glede na spol, da lahko vsi koristimo ženske ideje, izkušnje in vodstvene sposobnosti povsod, kjer se sprejemajo odločitve.

Neenakost spolov je v bistvu vprašanje moči. Je svet, v katerem prevladujejo moški, in kultura, v kateri prevladujejo moški. Razmerja moči je potrebno obrniti.

V Združenih narodih smo dosegli enakost spolov v višjem vodstvu, in sicer na sedežu in po vsem svetu – izboljšali smo svoje delo in tako bolje zastopamo svet, ki mu služimo.

Potrebujemo več okoljskih ministric, vodilnih žensk v podjetjih ter predsednic in predsednic vlad. One lahko države spodbudijo k reševanju podnebne krize, razvoju zelenih delovnih mest ter izgradnji bolj pravičnega in trajnostnega sveta.

Ne moremo izstopiti iz pandemije, medtem ko nazadujemo glede enakosti spolov.

Naredimo korak naprej glede pravic žensk.

Sedaj je čas.

Vir: UNIS Vienna