Boj za pravice
žensk v zadnjih petdesetih letih je zgodba napredka.

Ženske in
dekleta so podrle ovire, premagale stereotipe ter pognale napredek proti bolj
pravičnemu in enakopravnemu svetu. Pravice žensk so bile končno priznane kot
temeljne in univerzalne človekove pravice. Na svetu je sedaj v šolah na stotine
milijonov več deklet. Pionirske voditeljice so razbile steklene stropove po vsem
svetu.

Kljub temu je
napredek ogrožen, popolna enakost pa še vedno oddaljena svetlobna leta.

Na milijarde
žensk in deklet se srečuje z marginalizacijo, krivicami in diskriminacijo, saj več
tisočletij moške prevlade še naprej zaznamuje družbe. Vztrajna epidemija spolno
motiviranega nasilja ponižuje človeštvo. Več kot štiri milijone deklet na leto naj
bi bilo ogroženih zaradi pohabljanja spolnih organov. Diskriminacija proti
ženskam in dekletom ostaja popolnoma zakonita v velikem delu sveta. Na
nekaterih delih sveta to ženskam otežuje lastništvo premoženja, na drugih pa
moškim omogoča, da posiljujejo svoje žene brez kazni.

Poleg tega
globalne krize najbolj prizadenejo ženske in dekleta. Kjer koli je konflikt,
podnebna katastrofa, revščina ali lakota, ženske in dekleta najbolj trpijo. V
vsaki regiji sveta je več žensk kot moških, ki trpijo zaradi lakote. V razvitih
in v razvijajočih se državah upor proti pravicam žensk, vključno s spolnimi in
reproduktivnimi pravicami, ustavlja in celo obrača dosežen napredek.

Nove tehnologije,
ki imajo velik potencial za odpravljanje neenakosti, pogosto še poslabšajo
razmere. To se lahko zgodi zaradi neenakega dostopa, algoritmov z vgrajeno
pristranskostjo ali mizoginim nasiljem – od manipulacij z globokimi ponaredki
do ciljnega nadlegovanja določenih žensk.

Pri trenutni
hitrosti napredka je polna enakopravnost za ženske oddaljena še približno 300
let; enako velja za končanje porok otrok. Takšna hitrost sprememb je iskreno
ponižujoča. Polovica človeštva ne more čakati več stoletij za svoje pravice. Enakost
potrebujemo zdaj. To pomeni, da moramo pospešiti tempo napredka. To je sicer odvisno
od politične ambicije in naložb, kar je tema letošnjega mednarodnega dneva
žensk.

Potrebujemo
javne in zasebne naložbe v programe za končanje nasilja nad ženskami,
zagotavljanje dostojnega dela žensk ter spodbujanje vključevanja in vodstva
žensk na področjih digitalnih tehnologij, izgradnje miru, podnebnih ukrepov in
vseh sektorjev gospodarstva. Prav tako moramo nujno podpreti organizacije za
pravice žensk, ki se borijo proti stereotipom, se spopadajo s tradicijami in
kulturnimi normami ter poskrbijo, da so glasovi žensk in deklet tudi uslišani.
Trenutno prejmejo le neznatnih 0,1 odstotka mednarodne razvojne pomoči. To se
mora spremeniti.

Naložbe se morda
zdijo oddaljene od vsakdanjega življenja žensk in deklet, toda slednje so
ključne, da se deklicam v šolah zagotovijo enake možnosti kot dečkom. Potrebne
so naložbe v digitalno izobraževanje in razvoj veščin. Prav tako so potrebne
naložbe v varstvo otrok, ki omogočajo skrbnikom, večinoma materam, opravljanje
plačanega dela zunaj doma. Še več, potrebne so naložbe za izgradnjo
vključujočih skupnosti in družb, v katerih sodelujejo ženske in dekleta iz vseh
ozadij.

Finančne naložbe
v enakopravnost niso le pravilna odločitev, ampak tudi dobra naložba. Podpora
ženskam pri vstopu na formalne trge dela krepi gospodarstva, povečuje davčne
prihodke in širi priložnosti za vse.

Zagotavljanje
potrebnih naložb v ženske in dekleta zahteva tri stvari. Prvič, povečanje
dostopnosti cenovno ugodnih, dolgoročnih financ za trajnostni razvoj in
reševanje dolžniške krize, ki duši mnoge razvijajoče se ekonomije. V nasprotnem
primeru države preprosto ne bodo imele sredstev za naložbe v ženske in dekleta.
Potrebujemo takojšnje ukrepe za zagotovitev pogojev, da bodo države z obeti
nevzdržnih dolžniških obrokov lahko dihale, hkrati pa moramo spodbujati
multilateralne razvojne banke, da zagotovijo veliko več zasebnih financ po
dostopnih stroških. Dolgoročno moramo reformirati mednarodno finančno
arhitekturo in jo narediti veliko bolj odzivno za potrebe držav v razvoju.

Drugič, države
morajo dajati prednost enakosti za ženske in dekleta – prepoznati, da enakost
ni le vprašanje pravic, ampak temelj mirnih in uspešnih družb. To pomeni, da se
vlade aktivno ukvarjajo z diskriminacijo, porabijo sredstva za programe podpore
ženskam in dekletom ter zagotovijo, da se politike, proračuni in naložbe
odzivajo na njihove potrebe.

Tretjič, potrebujemo povečanje števila žensk na vodilnih položajih. Imeti ženske na položajih moči lahko pomaga spodbuditi naložbe v politike in programe, ki se odzivajo na realne potrebe žensk in deklet. Predvsem sem ponosen, da imamo že od začetka mojega mandata – in prvič v zgodovini organizacije – enako število žensk in moških na vodilnih položajih v celotnem sistemu Združenih narodov. Enakost bi že morala biti tukaj. Konec patriarhata zahteva denar na mizi – čas je, da ga izkašljamo.

Generalni sekretar Združenih narodov António Guterres