Na zadnji dan konference OZN o vodi je ministrica Fajon nastopila na panelu z naslovom “Desetletje ukrepanja za vodo: pospešitev implementacije ciljev dekade”. Ob dogodku je opravila tudi vrsto bilateralnih srečanj.

V svojem zaključnem nagovoru je ministrica Fajon poudarila: “Upam, da bodo zaveze, sprejete na tej konferenci, povzročile preobrat na poti k varnejši oskrbi z vodo v svetu,” in dodala, da moramo povečati prizadevanja za dosego splošnega dostopa do varne vode, sanitarij in higiene. Voda se mora iz enega najbolj podcenjenih virov spremeniti v tisto, kar bi morala predstavljati – človekovo pravico za vse.

“Ne moremo si privoščiti, da bi na tretjo konferenco OZN o vodi spet čakali 46 let. Potrebna so redna medvladna srečanja OZN na visoki ravni z jasnim mandatom: ohraniti zagon, uresničevati ukrepe, pridobiti nove pobude, s katerimi bomo spremenili prakse in navade, ki ovirajo napredek na področju vode,” je poudarila ministrica v svojem zaključnem govoru.

Ministrica se je ob koncu obiska v New Yorku srečala tudi s skupino stalnih predstavnic pri OZN. Poudarila je zavezanost Slovenije, kot tudi svoja osebna prizadevanja, k izpolnjevanju obljub in udejanjaju praks, ki zagotavljajo enakost spolov in opolnomočenje žensk.

“Naš svet mora postati svet, v katerem bo vsaka ženska in deklica imela možnost izbire in uresničevanja svojih želja. Zato je naše ministrstvo pristopilo k udejanjanju feministične zunanje politike, ki odraža pomen žensk kot nepogrešljive polovice v političnih, ekonomskih in družbenih procesih,” je dejala ministrica.

Posebej je opozorila tudi na pomen večje vloge žensk v mirovnih procesih. “Pravi mir lahko zagotovimo le, če je slišan glas vseh. Ženske so že večkrat dokazale, da zmorejo združevati in krpati razpoke v razdeljenih družbah. Promocija žensk v zagotavljanju varnosti, tudi v podnebnih in okoljskih izzivih, je ena vodilnih tem Slovenije v prizadevanjih za nestalno članico v Varnostnem svetu,” je poudarila.

Vir: Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve