Tema letošnjega svetovnega dne okolja je onesnaževanje zraka. Po vsem svetu – od velikih mest do majhnih vasi – ljudje dihajo onesnažen zrak. Po ocenah je devet od desetih ljudi po svetu izpostavljenih onesnaževalcem zraka, ki presegajo smernice Svetovne zdravstvene organizacije o kakovosti zraka. To pomeni zmanjšano pričakovano življenjsko dobo in škodo gospodarstvom po vsem svetu.

Da bomo lahko izboljšali kakovost zraka, moramo našega sovražnika poznati. Smrti in bolezni zaradi onesnaženosti zraka povzročajo majhni delci, ki vsakič, ko napolnimo pljuča, napadejo naš imunski sistem. Ti delci prihajajo iz mnogih virov, in sicer od sežiganja fosilnih goriv za energijo in transport, kemične in rudarske industrije, odprtega sežiganja odpadkov, kurjenja gozdov in polj ter uporabe umazanih goriv za kuhanje in ogrevanje zaprtih prostorov. Vse našteto so velike težave v državah v razvoju.

Onesnažen zrak vsako leto ubije približno 7 milijonov ljudi in povzroči dolgotrajne zdravstvene težave, kot na primer astma in negativen vpliv na otrokov kognitivni razvoj. Po podatkih Svetovne banke nas onesnaževanje zraka vsako leto stane več kot 5 bilijonov ameriških dolarjev.

Veliko onesnaževalcev zraka povzroča tudi globalno segrevanje. Tak primer je črni ogljik. Povzročajo  ga dizelski motorji, sežiganje smeti in umazane peči za kuhanje. Če ga vdihavamo, je izjemno škodljiv. Zmanjšanje emisij takšnih onesnaževalcev ne bo le izboljšalo javno zdravje, ampak lahko v naslednjih desetletjih ublaži globalno segrevanje za do 0,5 stopinje Celzija.

Preprečevanje onesnaževanja zraka tako predstavlja dvojno priložnost, saj obstaja veliko uspešnih pobud, ki tako čistijo zrak kot zmanjšujejo emisije toplogrednih plinov. Tovrstna ukrepa sta na primer postopna odprava elektrarn na premog in spodbujanje industrij, prometa in domačih goriv, ki imajo manjši negativni vpliv na okolje. Z naložbami v obnovljive vire energije, ki vsako leto presegajo naložbe v fosilna goriva, dosegamo rast čiste energije na svetovni ravni. Po svetu tudi raste obseg bolj čistega prometa.

V takšnih pobudah, ki izboljšujejo kakovost zraka in preprečujejo podnebne spremembe, leži upanje. Vse pozivam, da se udeležite vrha o podnebnih ukrepih, ki ga sklicujem septembra letos, da izpostavim tovrstne dobre prakse. Ni razloga, da mednarodna skupnost ne bi mogla ukrepati. Precedens je recimo Montrealski protokol. Znanstveniki so odkrili resno grožnjo javnemu zdravju in zdravju planeta, vlade in podjetja pa so se uspešno odzvala za zaščito ozonskega plašča.

Danes se soočamo s prav tako resno grožnjo. Čas je, da ukrepamo odločno. Moje sporočilo vladam je jasno: davki na onesnaževanje, konec subvencijam na fosilna goriva in ustavitev gradnje novih elektrarn na premog. Potrebujemo zeleno in ne sivo gospodarstvo.

Na svetovni dan okolja prosim vsakega od nas, da deluje v smeri, da bomo vsi lažje dihali. S pritiski na politike in podjetja ter spreminjanjem lastnih navad bomo lahko zmanjšali onesnaževanje in preprečevali podnebne spremembe.

Vir: Informacijska služba ZN na Dunaju