Generalni sekretar ZN

Sporočilo ob dnevu človekovih pravic 2020
“Okrevajmo bolje – zavzemimo se za človekove pravice”

10. december 2020

Pandemija COVID-19 je utrdila dve temeljni resnici o človekovih pravicah.

Prvič; kršitve človekovih pravic škodijo vsem nam.

Pandemija COVID-19 je imela nesorazmeren vpliv na ranljive skupine, vključno z zdravstvenimi delavci v prvi bojni liniji, invalidi, starejšimi, ženskami in dekleti ter manjšinami.

Uspevala je, ker so revščina, neenakost, diskriminacija, uničenje našega naravnega okolja in druge kršitve človekovih pravic v naših družbah ustvarile ogromno krhkost.

Hkrati pandemija spodkopava človekove pravice z zagotavljanjem pretveze za odločne varnostne odzive in represivne ukrepe, ki omejujejo državljanski prostor in svobodo medijev.

Drugič; pandemija poudarja, da so človekove pravice univerzalne in nas vse varujejo.

Učinkovit odziv na pandemijo mora temeljiti na solidarnosti in sodelovanju.

Delitveni pristopi, avtoritarnost in nacionalizem nimajo mesta v boju proti tej globalni grožnji.

Ljudje in njihove pravice morajo biti središče odzivanja in okrevanja. Za premagovanje te pandemije in zaščito v prihodnje potrebujemo univerzalne okvire, ki temeljijo na človekovih pravicah, kot je zdravstveno zavarovanje za vse.

Moj poziv k človekovim pravicam opisuje osrednjo vlogo le-teh pri odzivanju na krize, enakost spolov, udeležbo javnosti, podnebno pravičnost in trajnostni razvoj.

Na dan človekovih pravic in prav vsak dan se odločimo, da bomo skupaj, s človekovimi pravicami v ospredju, okrevali od pandemije COVID-19 in zgradili boljšo prihodnost za vse.

* *** *

Vir: Informacijska služba ZN na Dunaju