V podporo Združenim narodom

Društvo za Združene narode za Slovenijo je bilo ustanovljeno leta 1951 kot organizacija, ki podpira Združene narode (ZN) v njihovi vlogi varuha globalnega miru in stabilnosti. Po razglasitvi neodvisnosti, 25. junija 1991, je bila Slovenija nato 22. maja 1992 sprejeta med države članice ZN. Kmalu zatem, 6. novembra 1992, je bilo Društvo za ZN za Slovenijo sprejeto v krog članic Svetovne federacije društev za Združene narode (WFUNA - World Federation of United Nations Associations). Naša organizacija tudi uživa status društva, ki deluje v javnem interesu na področju zunanjih zadev, katerega mu je podelilo Ministrstvo za zunanje zadeve.

Glavni cilj društva je bil izoblikovan že ob ustanovitvi, in sicer obveščanje javnosti o idejah, ciljih in dejavnostih ZN. S ponosom lahko rečemo, da smo ta cilj izpolnili, mnogi dosežki in uspehi pa kažejo, da smo ga celo presegli.

Danes je Društvo za ZN za Slovenijo vitalna organizacija civilne družbe, ki skrbi za širitev idealov in ciljev ZN v Sloveniji. Njegova osrednja naloga je še vedno zbiranje in ponujanje informacij o vlogi in dejavnostih ZN; v ta namen vzdržujemo knjižnico z velikim številom informativnih in specializiranih publikacij ZN ter njihovih agencij pa tudi drugo literaturo s sorodno tematiko.

Pomembno vlogo pri naših prizadevanjih za obveščanje javnosti o ZN igra tudi sodelovanje z Informacijsko službo ZN na Dunaju.

Pri zbiranju in prevajanju različnih mednarodnih dokumentov, knjig in ostalih publikacij o ZN in mednarodnih odnosih sodelujemo z Inštitutom za mednarodno pravo in mednarodne odnose Pravne fakultete v Ljubljani.

Pomemben vidik našega dela je tudi sodelovanje pri javni razpravi o pomembnih vprašanjih, s katerimi se ukvarjajo ZN. Trudimo se ustvariti forum, kjer se posamezniki srečujejo s predstavniki vlade. Tako lahko rešujemo probleme po vzoru ZN – s pomočjo dialoga.

Pomembna vprašanja na dnevnem redu ZN so tudi predmet rednih predavanj, ki jih organizira društvo. Ta so dobro obiskana, saj nam je uspelo privabiti kar nekaj slovenskih strokovnjakov z mednarodnim slovesom. Takšna predavanja so tudi pomemben del izobraževanja univerzitetnih študentov. Prav tako nudimo informacije in izvajamo delavnice o stažiranju ter zaposlovanju v sistemu ZN.

Menimo, da ideje ZN niso primerno predstavljene najmlajšim članom naše družbe. V letu 2009 smo zato začeli izvajati delavnice o revščini, katerih namen je preko pogovora o revščini med otroci in mladostniki razvijati čut za sočloveka ter spodbuditi ukrepanje. Letošnje leto bomo obseg dejavnosti razširili še na druga tematska področja.

Od leta 2009 naprej ob podpori ZN izvajamo milenijsko kampanjo, s katero slovensko javnost seznanjamo z milenijskimi razvojnimi cilji. Z letom 2008 smo začeli v Sloveniji koordinirati akcijo Vstani in ukrepaj, ki je globalni poziv, s katerim izkažemo podporo prizadevanjem za doseganje prvega milenijskega razvojnega cilja: izkoreniniti skrajno revščino in lakoto.

Društvo je tudi pomemben dejavnik pri pospeševanju raziskovalne dejavnosti na tematskem področju ZN. V ta namen vsako leto na dan ZN podelimo nagrade diplomskim in podiplomskim študentom za deset najboljših diplomskih del, doktorskih ali magistrskih disertacij, ki se dotikajo njegovega področja.

Ker je Društvo za ZN za Slovenijo gibanje ljudi za ZN, je pomemben del naših dejavnosti posvečen tudi ljudem, povezanim z ZN in društvom. Formalna in neformalna srečanja kažejo na to, da ZN podpira ogromno število posameznikov. Med ljudmi se tako sidra zavest o tem, da so ideje ZN in njihova načela del naših življenj ter ne nekaj oddaljenega ali nepomembnega.

Del našega poslanstva je tudi približevanje ZN ljudem, zato organiziramo dogodke, ki na tak ali drugačen način osvetljujejo vpliv ZN na naša življenja. Eden izmed takšnih pomembnih dogodkov je na primer praznovanje ob dnevu človekovih pravic, ob katerem tudi podelimo priznanja osnovnošolcem in srednješolcem za eseje, fotografije in likovna dela na temo človekovih pravic.

Vpogled članom in drugim zainteresiranim v delovanje sistema ZN omogočajo ekskurzije na različne ustanove ZN v Ženevi in na Dunaju.

Privzeli smo načelo „ljudskega gibanja“, zato je tudi primerno izpostaviti, da večino dela na društvu opravlja skupina prostovoljcev. Glavna opora društvu pa so seveda naši člani; mnogi izmed njih so pomembni predstavniki javnega življenja in akademskih krogov. V društvenem življenju zavzemajo aktivno vlogo, kar daje našim prizadevanjem dodaten zagon.

V prostorih društva ste dobrodošli prav vsi. Trudimo se kultivirati vzdušje, ki daje občutek pripadnosti veliki družini Združenih narodov.