Cilji

Osnovni namen in cilji, ki jih želi društvo uresničiti so:

  1. Biti osrednja nevladna organizacija v Republiki Sloveniji, ki fizične in pravne osebe seznanja z idejami, cilji in delovanjem OZN.
  2. Aktivno prizadevanje k promociji in spoštovanju človekovih pravic ter boju proti revščini, s poudarkom na vlogi posameznika, skupin in držav.
  3. Promocija tolerance, medsebojnega razumevanja, solidarnosti in sodelovanja med narodi in med ljudmi ne glede na jezik, raso, spol, vero in prepričanje.
  4. Koordinirati in razvijati dejavnosti naših članov ter ostalih skupin in posameznikov, ki so aktivni na katerem od področij povezanih z OZN.
  5. Sodelovati z drugimi organizacijami, katerih delovanje prispeva k razvoju OZN in služi njeni podpori, še posebej pa z Informacijsko službo ZN na Dunaju (UNIS Vienna) in Svetovno federacijo društev za ZN (WFUNA).
  6. Širjenje članstva in podpornikov društva.
  7. Spodbujanje raziskovanja o OZN in njenem delovanju ter informiranje in izobraževanje o ciljih Ustanovne listine Organizacije združenih narodov in dela sistema OZN.