Sodelujte z nami

Članstvo

Namenjeno je vsem, ki jih zanima delovanje Organizacije Združenih narodov in vloga ter položaj njenih držav članic ter želijo prispevati k doseganju ciljev društva. Člani društva:

  • se udeležujejo predavanj, proslav in drugih prireditev društva;
  • uporabljajo knjižnico in čitalnico društva;
  • koristijo članski popust pri izletih društva;
  • delujejo za mir in sodelovanje med narodi;
  • se udeležujejo sej skupščine;
  • volijo in so voljeni v organe društva.

Prostovoljstvo

Prostovoljci so glavni stebri društva. Njihove aktivnosti zajemajo dežurstvo v knjižnici društva in predvsem organizacija omenjenih dejavnosti.

Poleg vseh aktivnosti in pogostih sestankov nas družijo tudi naše zabave. Presodite sami in se pridružite naši skupini prostovoljcev. Bodite aktivni in nam pomagajte pri uveljavljanju ZN.

Postanite član

Član društva lahko postane vsak državljan Republike Slovenije in državljan katere koli države članice EU, ki sprejme ta statut, se ravna po njem, izrazi željo postati član društva in je pripravljen plačevati članarino ter v ta namen poda pismeno izjavo.

Pod pogojem iz prvega odstavka tega člena lahko postane član društva tudi tujec, ki ima začasno ali stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.

Članstvo v društvu je prostovoljno.

Letna članarina za študente, dijake in upokojence znaša 10 €, za zaposlene pa 20 €.

Izpolnjeno prijavnico (Word ali PDF format) pošljite na naš naslov ali e-pošto:

Društvo za Združene narode za Slovenijo
Cankarjeva 1/II
SI-1000 Ljubljana

info@unaslovenia.org