Poslanstvo

Naše poslanstvo je širiti cilje in načela Organizacije združenih narodov. Trudimo se kultivirati vzdušje, ki vzpodbuja občutek pripadnosti veliki družini OZN in tako ljudem približati našo svetovno organizacijo. Ljudem želimo dati občutek, da bi bil svet slabši, če organizacije ne bi bilo.

Poslanstvo uresničujemo skozi naše aktivnosti, in sicer s/z:

  • seznanjanjem javnosti s cilji in načeli OZN ter njenimi dejavnostmi;
  • vzdrževanjem knjižnice z velikim številom informativnih in specializiranih publikacij OZN ter njihovih agencij, pa tudi druge literature s sorodno tematiko;
  • zbiranjem in prevajanjem različnih mednarodnih dokumentov, knjig in ostalih publikacij OZN;
  • izdajanjem avtorskih del članov društva;
  • izvajanje založniške dejavnosti preko izdaje, zalaganja in organiziranja tiskanja publikacij, ki se nanašajo oziroma vključujejo v dejavnost društva in ki se izdajajo tako na klasičnih kot na elektronskih medijih;
  • spodbujanjem raziskovalne dejavnosti z nagrajevanjem najboljših diplomskih in magistrskih del ter doktorskih disertacij, ki se dotikajo področja OZN;
  • organiziranjem rednih predavanj in okroglih miz o temah povezanih z OZN;
  • kampanjami in proslavami ob mednarodnih dnevih OZN;
  • izvajanjem delavnic o temah povezanih z OZN za osnovnošolce, dijake in druge skupine;
  • organiziranjem ekskurzij na različne ustanove OZN.