Vizija

Želimo biti ena izmed vitalnih nevladnih organizacij v Republiki Sloveniji, ki dejavno prispevajo k promociji in širjenju človekovih pravic, boju proti revščini ter poglabljanju prepričanja o potrebi medsebojnega spoznavanja, zbliževanja in enakopravnega sodelovanja med narodi in med ljudmi ne glede na jezik, raso, spol, vero in prepričanje. Nenazadnje želimo biti osrednja nevladna organizacija v RS, ki v državi širi cilje in načela OZN ter sodeluje v njenih akcijah in kampanjah.