Sodelovanje z drugimi organizacijami

Društvo za ZN za Slovenijo sodeluje s/z:

Vsekakor smo odprti za nadaljnja partnerstva. Če menite, da obstaja področje, na katerem bi lahko sodelovali, nam preprosto pišite.


Projekt "VSTANI IN UKREPAJ: prihodnost, ki jo želimo"

Kampanja "VSTANI IN UKREPAJ: prihodnost, ki jo želimo" (potekala je že v okviru milenijske kampanje), se bo v okviru projekta osredotočala predvsem na Agendo za trajnostni razvoj do leta 2030, ki je bila sprejeta septembra 2015 na Vrhu OZN o trajnostnem razvoju. Društvo za Združene narode za Slovenijo vidi pomembno vlogo pri uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja v naslednjih letih tudi v učinkoviti komunikaciji s ključnimi akterji in strateških partnerstvih.

Glavni cilj projekta je ozaveščati javnost o ciljih trajnostnega razvoja, mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči ter njenih izzivih.

Društvo bo pripravilo vseslovenske smernice komuniciranja ciljev trajnostnega razvoja, strategijo komuniciranja mednarodnega razvojnega sodelovanja, humanitarne pomoči in izzivov le-te, spletni medij ter druge aktivnosti preko katerih bodo o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči ter izzivih slednje informirane različne javnosti s poudarkom na otrocih in mladih.

Projekt "VSTANI IN UKREPAJ: prihodnost, ki jo želimo" sofinancira Republika Slovenija, Ministrstvo za zunanje zadeve.


Možnost stažiranja v sistemu Organizacije združenih narodov

Vas zanima stažiranje v sistemu OZN? Potem ste na pravi strani!

Tukaj najdete osnovne informacije o stažiranju na Uradu ZN na Dunaju (UNOV) in Uradu ZN za droge in kriminal (UNODC), Uradu ZN v Ženevi in sedežu ZN v New Yorku. Namen stažiranja je tridimenzionalen, in sicer:

  • Omogočiti univerzitetnim študentom iz različnih akademskih področij in različnih nacionalnosti, da se za krajši čas seznanijo z delom v sistemu OZN.
  • Univerzitetne študente izpostaviti delu pri Združenih narodih (ZN) in s tem obogatiti njihov izobraževalni proces skozi praktično delo v mednarodni organizaciji.
  • Za kratek čas OZN zagotoviti pomoč kvalificiranih in motiviranih univerzitetnih študentov.

Vse potrebne informacije so v nadaljevanju, za dodatna vprašanja pa nam preprosto pišite.