UNESCO je 23. april razglasil za svetovni dan knjige in avtorskih pravic. Svetovni dan knjige je posvečen spodbujanju branja, založništva ter zaščiti avtorskih pravic in intelektualne lastnine. 

Nagradni natečaj ob svetovnem dnevu knjige smo vsebinsko povezali s 16.
ciljem trajnostnega razvoja (mir, pravičnost in močne institucije). Natečaj je
namenjen vrtčevskim otrokom in osnovnošolcem, ki jih želimo spodbuditi k
ustvarjanju literarnih (zgodba/pravljica/pesem/strip) in likovnih del  na temo miru in kulture nenasilja.

Otroke želimo spodbuditi k razmisleku o izzivih, pred katerimi se je znašlo
človeštvo, o pomenu vzpostavljanja in ohranjanja miru.

Nagradni natečaj je namenjen vrtčevskim otrok in učencem prve in druge
triade. Ob prijavi na natečaj je potrebno posredovati soglasje starša ali
zakonitega skrbnika otroka za prijavo na natečaj.

NAVODILA ZA PRIPRAVO IZDELKOV:

  • Vrtčevski otroci: otroke se spodbuja k razmisleku o miru  in njegovem varovanju. Otroci ustvarijo krajšo pravljico/pesmico, ki jo likovno opremijo. Odrasli (starši/vzgojitelji) naj otrokom pomagajo zapisati besedilo. Otroci lahko izdelajo likovne izdelke (tehnika in format nista določena).
  • Učenci 1. triade: otroke se spodbuja k razmisleku o miru in njegovem varovanju. Otroci ustvarijo krajšo pravljico/pesmico, ki jo likovno opremijo. Odrasli (starši/vzgojitelji) naj po potrebi otrokom pomagajo zapisati besedilo. Otroci lahko izdelajo likovne izdelke (tehnika in format nista določena).
  • Učenci 2. triade: otroke se spodbuja k razmisleku o pomenu varovanja miru in kulturi nenasilja. Učenci pripravijo literarne (pesem/zgodba/pravljica/strip) in likovne izdelke (format in tehnika nista pomemba).

Dolžina besedila ni omejena, format in tehnike likovnega ustvarjanja pa otroci
izberejo sami.

Ob prijavi na natečaj na e-naslov koordinator@unesco-mladi.si pošljite fotografije otrokovega izdelka in pripišite njegove osebne
podatke (ime, priimek, starost in naziv vzgojno-izobraževalne ustanove, ki jo
otrok obiskuje). Osebni podatki bodo uporabljeni le za namen izvedbe nagradnega
natečaja.

Prijave sprejemamo do vključno 29. aprila 2024, in sicer na zgoraj
omenjeni e-naslov.

NAGRADE:
Nagrade bomo podelili v treh
kategorijah (1. vrtci; 2. prva triada OŠ; 3. druga triada OŠ). V vsaki od
kategorij bomo nagradili tri otroke, ki bodo prejeli knjižne in praktične
nagrade.

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV:

Organizator razpisa se obvezuje, da bo pridobljene osebne podatke o
sodelujočih uporabil in obdeloval le za izvedbo nagradnega natečaja.

IZBOR, OBVEŠČANJE IN NAGRADE:

Zmagovalne izdelke bo izbrala komisija. Zmagovalec bo obveščen po
elektronski pošti v roku enega tedna po koncu roka za prijavo. Odločitev
komisije je dokončna in nanjo ni možna pritožba.

S prijavo na natečaj vsak sodelujoči sprejema pravila in pogoje sodelovanja
na natečaju.

DODATNE INFORMACIJE:

Za dodatna vprašanja in informacije o natečaju smo dosegljivi na e-poštni naslov: koordinator@unesco-mladi.si.