Andragoški center Slovenije organizira dvodnevno delavnico z naslovom Krepitev medkulturnih kompetenc in medkulturnega dialoga ter uporaba različnih metodoloških pristopov pri izobraževalcih odraslih, ki bo potekala 21. in 22. marca 2023.

Udeleženci delavnice se bodo seznanili z osnovnimi zgodovinskimi tokovi izseljevanja, begunstva in preseljevanja, pridobili splošna znanja o medkulturnih kompetencah in kulturnem dialogu ter nova znanja o kulturah in kulturnih praksah. Spoznali bodo različne metodološke pristope pri izobraževalcih odraslih ter značilnosti in posebnosti medkulturnih situacij, ki nastajajo zaradi medkulturnih razlik.

Več informacij in prijavnico najdete na spletni strani ACS. Število mest je omejeno.