Društvo za Združene narode (ZN) za Slovenijo v sodelovanju s Platformo SLOGA vabi k sodelovanju na mladinskem natečaju ob mednarodnem dnevu človekovih pravic. Tema letošnjega natečaja je vključujoče izobraževanje. Na natečaju lahko sodelujete mladi v starosti od 12 do 29 let. Nagradni natečaj je razdeljen na dva sklopa: literarni in fotografski natečaj. Prva nagrada literarnega natečaja so brezžične slušalke EarPods, fotografskega natečaja pa tablični računalnik. Rok za oddajo del je 6. januar 2021.

Dne 10. decembra se spominjamo sprejetja Splošne
deklaracije človekovih pravic v Organizaciji združenih narodov (OZN) leta 1948.
Ta
zgodovinski dokument je na globalni ravni prvič razglasil, da so vsi ljudje
rojeni svobodni, imajo enako dostojanstvo, enake pravice in da so do svojih
pravic ter svoboščin upravičeni ne glede na rasno pripadnost, barvo kože, spol,
jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, narodno ali socialno pripadnost,
premoženje, kraj rojstva ali katero koli drugo okoliščino.

Z obeležitvijo dneva človekovih pravic si tudi
na Društvu za ZN prizadevamo opozarjati na pomen varstva in spoštovanja teh
temeljnih vrednot. Ob tej priložnosti Društvo za ZN že trinajsto leto objavlja
natečaj, letos pa se je soorganizaciji pridružil tudi evropski projekt Bridge 47, ki si prizadeva za
mobilizacijo civilne družbe, da bi s pomočjo globalnega
učenja prispevala k pravičnosti in izkoreninjenju revščine po svetu.

O natečaju

Z natečajem želimo mladim ponuditi priložnost, da svoje
vtise in razmišljanja o vključujočem izobraževanju izrazijo skozi besedo ali
fotografijo.

Natečaj je razdeljen na dva sklopa:

  1. literarni natečaj: omejitev dolžine eseja/razmišljanja je 400 besed;
  2. fotografski natečaj: fotografije naj bodo ločljivosti 100–250 ppi.

Na
natečaju lahko sodelujejo mladi v
starosti od 12 do 29 let
.

Splošna deklaracija človekovih pravic je osrednji
mednarodni dokument s področja človekovih pravic. Deklaracija je poudarila načelo
univerzalnosti, ki je temelj prava človekovih pravic. Človekove pravice so
prirojene in pripadajo vsakomur, ne glede na narodnost, kraj bivanja, spol,
nacionalno ali etnično pripadnost, barvo kože, vero, jezik ali katero koli
drugo osebno okoliščino. Vsi imamo enake človekove pravice, brez razlikovanja.

Splošna deklaracija človekovih pravic opredeljuje tudi
pravico do izobraževanja in v 26. členu določa, da je izobraževanje »usmerjeno
k polnemu razvoju človekove osebnosti in utrjevanju spoštovanja človekovih
pravic in temeljnih svoboščin. Spodbuja razumevanje, strpnost in prijateljstvo
med vsemi narodi in rasnimi ali verskimi skupinami ter podpira dejavnosti
Organizacije združenih narodov za ohranjanje miru.«

Tudi Agenda za trajnostni razvoj do leta 2030 med cilji
trajnostnega razvoja zajema kakovostno izobraževanje. Podcilj 4.7 opredeljuje
pomen globalnega učenja: »Do leta
2030 poskrbeti, da bodo vsi učenci pridobili znanje in spretnosti, potrebne za
spodbujanje trajnostnega razvoja, tudi z izobraževanjem o trajnostnem razvoju
in trajnostnem načinu življenja, človekovih pravicah, enakosti spolov,
spodbujanju kulture miru in nenasilja, državljanstvu sveta ter spoštovanju
kulturne raznolikosti in prispevka kulture k trajnostnemu razvoju.«

Mladi imate
pomembno vlogo pri udejanjanju človekovih pravic in ciljev trajnostnega
razvoja, zato je Društvo za ZN v sodelovanju s Platformo
SLOGA izbralo vključujoče izobraževanje kot
temo letošnjega natečaja.

Mladi, ujemite ideje in nam pošljite esej ali fotografijo.

Kako sodelovati

Rok za oddajo del je 6. januar 2020.

Svoja dela s pripisom »Za natečaj ob dnevu ČP« in
prijavnico pošljite po e-pošti info@unaslovenia.org.

Med pravočasno prispelimi izdelki bomo glede na izvirnost, povezanost z razpisano tematiko in sporočilnost izbrali najboljša dela. Prispeli izdelki v vsakem sklopu bodo razdeljeni na dve starostni skupini: osnovno- in srednješolci_ke ter mladi do 29. leta. V vsaki skupini bodo izbrani trije nagrajenci_ke, ki bodo prejeli knjižne oziroma praktične nagrade. Med vsemi prispelimi izdelki bomo izbrali tudi najbolj izvirno literarno in fotografsko delo. Avtor_ica najbolj izvirnega literarnega dela bo prejel_a brezžične slušalke EarPods, avtor_ica najbolj izvirnega fotografskega dela pa tablični računalnik. Nagrajenke_ci bodo prejeli tudi priznanja.