Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve za čas članstva v Varnostnem svetu Združenih narodov (ZN) razpisuje nekaj dodatnih zaposlitev. Med njimi sta tudi dve mesti na Sektorju za človekove pravice.

Gre za opravljanje zahtevnih strokovnih nalog v zvezi s članstvom Republike Slovenije (RS) v Varnostnem svetu ZN, oblikovanje zahtevnih gradiv in predlogov ukrepov v zvezi s članstvom RS v Varnostnem svetu ZN in opravljanje drugih nalog podobne stopnje zahtevnosti po navodilu vodje v zvezi s članstvom RS v Varnostnem svetu OZN.

Rok prijave: 20. 9. 2023 do 23.59.

Podrobnosti na spodnjih dveh povezavah: