Za povečanje političnega vpliva migrantov v Ljubljani je zagnana nova spletna platforma DECIDIM, ki je del pilotnega projekta EMVI. Platforma omogoča migrantom izraziti ideje za izboljšanje življenja v Ljubljani. Sodelovanje je enostavno: registrirajte se na spletni strani in predstavite svoje zamisli, ki bodo predstavljene Mestni občini Ljubljana. Platforma je dostopna v 13 jezikih.

Poleg spletne platforme je na voljo tudi aplikacija DECIDIM
Ljubljana. Projekt EMVI si prizadeva okrepiti politično ozaveščenost in
participacijo migrantov ter hkrati okrepiti zmogljivosti lokalnih oblasti za
učinkovito posvetovanje z migranti.

Glavni cilji projekta so:

  1. povečati udeležbo migrantov na podlagi opolnomočenja migrantov, da postanejo akterji vključujočih politik;
  2. povečati zmogljivost lokalnih in regionalnih oblasti za učinkovito posvetovanje z migranti; in
  3. vzpostaviti inovativna orodja za sodelovanje in odpreti nove prostore za glasove migrantov ter strukturirane načine posvetovanja.

Projekt vključuje široko mrežo partnerjev, med katerimi so tudi lokalne skupnosti in migrantske organizacije. Načrtujejo se študijski obiski v partnerskih mestih in zagovorniško potovanje v Bruselj, kjer bodo izmenjali ugotovitve in zagovarjali zahteve v Evropskem parlamentu. Vse ideje in pobude migrantov so ključnega pomena za oblikovanje učinkovitih politik, ki bodo izboljšale njihovo integracijo in prispevale k razvoju Mestne občine Ljubljana.

Za več informacij o projektu se obrnite na Katjo Utroša (KD Gmajna) na 070 672 279.

Vir: KD Gmajna