Varuh človekovih pravic Peter Svetina je poudaril nujo, da se tehnološki razvoj umetne inteligence odvija v ustreznih pravno-etičnih okvirjih, so sporočili iz urada varuha.

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je na izmenjavi pogledov o umetni inteligenci in človekovih pravicah v Amsterdamu opozoril na vpliv umetne inteligence na človekove pravice.

Varuh je srečanje ocenil kot posebej pomembno, ker se po njegovem mnenju večina pozornosti v zvezi z umetno inteligenco osredotoča na potencial za podporo gospodarski rasti, manj pa je je namenjeno vprašanju njenega vpliva na temeljne pravice.

“Prav zaradi nevarnosti na eni strani kot tudi pozitivnih potencialov umetne inteligence na drugi strani kot varuh človekovih pravic podpiram prizadevanja za pripravo pravnega instrumenta Sveta Evrope o razvoju, oblikovanju in uporabi umetne inteligence,” je dejal varuh.

Sorodna novica
Poziv k začasni ustavitvi razvoja sistemov umetne inteligence
Dodal je, da je tudi Evropska mreža nacionalnih institucij za človekove pravice (ENNHRI), katere član je institucija Varuha, že pripravila svoja pisna stališča k osnutku Konvencije Sveta Evrope o umetni inteligenci in tudi komentarje v zvezi z dejavnostmi v Evropski uniji.
Prav tako je poudaril, da razvoj tehnologij zahteva zadostno in kakovostno znanje, saj se lahko le na ta način zaščitijo pravice ljudi.

Varuh je navzoče seznanil tudi s tem, da se je institucija Varuha ukvarjala z dvema primeroma, ki sta segala na področje delovanja organov pri uporabi podatkovnih tehnologij oziroma umetne inteligence. Glede tega še ni obravnaval primera, v katerem bi se potrdile morebitne nepravilnosti pri uporabi umetne inteligence za oblastne potrebe, a se v tovrstnih primerih zaveda tveganj za človekove pravice in področje skrbno spremlja.

Na koncu je opozoril še na odgovornost razvitih zahodnih držav, da na področju umetne inteligence pomagajo državam v razvoju, “saj bodo sicer v tehnološki vakuum vstopile države in zasebna podjetja, ki jim spoštovanje človekovih pravic pri razvoju umetne inteligence ni visoko med prednostnimi nalogami”.

Vir: RTV Slovenija