V ponedeljek, 25. Januarja 2021, je potekal 2. intervju v sklopu serije intervjujev ob 75. obletnici OZN, ki se izvaja v sodelovanju med Društvom za ZN za Slovenijo in mladinsko delegatko pri OZN. Tokrat smo imeli priložnost prisluhniti pogovoru z veleposlanico Sabino R. Stadler, ki je stalna predstavnica Republike Slovenije pri OZN v Ženevi. 

Virtualni dogodek je pričel s pregledom doprinosa OZN skozi zgodovino pa vse do danes, pri čemer je veleposlanica že sam obstoj organizacije označila kot izjemen uspeh mednarodne skupnosti. Uspeh je prvotno viden v doprinosu miru, prepoznamo pa ga tudi pri oblikovanju mednarodnega prava. Dandanes OZN mogoče ni idealen sistem, a moramo v njegovo delovanje vključiti vse napore za izboljšavo in ohranjanje, za kar je bistvena komunikacija med državami članicami.

Kasneje so govorniki prešli na temo moči in izzivov, s katerimi se OZN trenutno sooča. Ko govorimo o močeh OZN mislimo predvsem na univerzalnost članov, reden dialog med 193 državami, regionalne pisarne prisotne na vseh koncih sveta, soodločanje vseh držav o agendi organizacije. Kot izzivi pa so bili izpostavljeni digitalizacija, finančni problemi in politični izzivi. Dejstvo pa je, da prepogosto vidimo samo očitke, medtem ko pa so moči in uspehi pozabljeni.

Veleposlanica je poudarila, da je Slovenija kredibilen partner v mednarodni politiki in znotraj OZN, ki je vedno zagovarjala multilateralizem, skupno reševanje konfliktov, dialog in spoštovanje človekovih pravic. Pozabljamo na to, da več kot polovico držav članic OZN predstavljajo prav male države, kar pomeni da je tudi naša praksa zelo relevantna. Primerjalne prednosti Slovenije so predvsem varovanje okolja, upravljanje z vodami, izobraževanje, človekove pravice (položaj žensk, obravnava otrok), zaščita starejših, določeni aspekti znanosti in tehnologije. Znanje in prakso imamo, zato ne smemo biti preskromni in si moramo upati nekoliko več.

Glede na to, da Stalno predstavništvo v Ženevi zastopa državo v vseh specializiranih agencijah so se govorniki proti koncu v luči pandemije dotaknili pripravljenost in odziva Svetovne zdravstvene organizacije in Mednarodne organizacije za delo v povezavi z mladimi. Pandemija je neproporcialno prizadela družbene skupine, trenutna kriza bo dolgotrajna in jasno je, da bodo potrebne celostne ter trajne rešitve. Kakšne so posledice in kako učinkovit je bil odziv WHO in držav na COVID-19 pa bo pokazalo delo strokovnjakov in odborov v okviru WHO.

Vso energijo je treba usmeriti na učenje iz pandemije kot izkušnje za v prihodnje. Mladi smo ključnega pomena, ker razumemo svet brez okvirjev, kar je še posebej pomembno pri oblikovanju sodobnih in digitaliziranih rešitev. To bo v času po pandemiji še posebej pomembno. Veleposlanica je poudarila, da digitalne rešitve nakazujejo na nekatere trende prihodnosti, pri katerih ima izobraževanje ključni pomen. Potrebno je sistemsko vključevanje mladih v debate, torej iskanje rešitev za našo prihodnost Z NAMI. Zato moramo biti tudi mladi bolj prisotni in aktivni ter zahtevati več. 

Celoten pogovor z veleposlanico Sabino R. Stadler si je mogoče ogledati na sledeči povezavi: https://www.facebook.com/watch/live/?v=409767393641699&ref=watch_permalink

Avtorica: Nadja Viharev