Nasilje nad ženskami je grozljiva kršitev človekovih pravic, javnozdravstvena kriza in velika ovira za trajnostni razvoj.

Slednje vztraja, je široko razširjeno, stanje pa se še slabša.

Od spolnega nadlegovanja in zlorab do femicida – nasilje ima različne oblike.

Toda vse te oblike so zakoreninjene v strukturni nepravičnosti, utrjeni s tisočletji patriarhata.

Še vedno živimo v kulturi, kjer prevladujejo moški, zaradi česar so ženske ranljive, ker se jim odreka enakost v dostojanstvu in pravicah.

Vsi plačujemo ceno: naše družbe so manj miroljubne, naša gospodarstva manj uspešna, naš svet pa manj pravičen.

Toda drugačen svet je možen.

Letošnja tema kampanje UNiTE – »Vlagajmo v preprečevanje nasilja nad ženskami in dekleti« – nas vse poziva k ukrepanju.

Podprimo zakonodajo in celovite politike, ki krepijo varstvo pravic žensk na vseh področjih.

Povečajmo naložbe v preventivo in podporo organizacijam za pravice žensk.

Prisluhnimo žrtvam in odpravimo nekaznovanje storilcev povsod po svetu.

Stojmo ob strani aktivistk in spodbujajmo žensko vodstvo na vseh stopnjah odločanja.

Skupaj vstanimo in spregovorimo. Zgradimo svet, ki ne bo toleriral nasilja nad ženskami kjerkoli, v kakršni koli obliki, enkrat za vselej.

Vir: Informacijska služba ZN na Dunaju