Sovražni govor se uporablja za širjenje strahu in razdora, pogosto zaradi političnih koristi, kar je za skupnosti in družbe zelo škodljivo. Spodbuja nasilje, povečuje napetosti in ovira prizadevanja za krepitev mediacije in dialoga. Je eden od opozorilnih znakov genocida in drugih hudodelstev.

Sovražni govor je pogosto usmerjen proti ranljivim skupinam, kar krepi diskriminacijo, stigmatizacijo in marginalizacijo. Manjšine, ženske, begunci, migranti ter osebe z različno spolno usmerjenostjo in spolno identiteto so pogoste tarče. Platforme družbenih medijev lahko sovražni govor krepijo in širijo s svetlobno hitrostjo.

Napačni in dvoumni odzivi na sovražni govor, vključno s splošnimi prepovedmi in zaprtjem interneta, lahko prav tako kršijo človekove pravice z omejevanjem svobode govora in izražanja. Lahko celo utišajo nekatere od tistih, ki so najbolj aktivni pri preprečevanju sovražnega govora: zagovornike človekovih pravic in novinarje.

Vendar še zdaleč nismo nemočni pred sovražnim govorom. Lahko in moramo ozaveščati o njegovih nevarnostih ter si prizadevati za njegovo preprečevanje in odpravljanje v vseh oblikah.

Strategija in akcijski načrt Združenih narodov za boj proti sovražnemu govoru je naš celovit okvir za odpravljanje vzrokov in posledic sovražnega govora v skladu z mednarodnimi standardi človekovih pravic.

Naše pisarne in ekipe po vsem svetu se proti sovražnemu govoru borijo z izvajanjem lokalnih akcijskih načrtov, ki temeljijo na tej strategiji.

Pomembno vlogo imajo izobraževalne pobude, kampanje pozitivnega dialoga, raziskave za razumevanje in odpravljanje temeljnih vzrokov ter prizadevanja za spodbujanje vključevanja in enakih pravic. Svojo vlogo lahko odigrajo tudi verski voditelji, vodje lokalnih skupnosti in direktorji podjetij.

Združeni narodi se z vladami, tehnološkimi podjetji in drugimi posvetujejo o prostovoljnem kodeksu ravnanja za celovitost informacij na digitalnih platformah, s katerim želijo zmanjšali širjenje dezinformacij in sovražnega govora ter hkrati zaščitili svobodo izražanja.

Ob mednarodnem dnevu boja proti sovražnemu govoru si ponovno prizadevajmo za preprečevanje in odpravo tega strupenega in uničujočega pojava, hkrati pa spodbujajmo vključujoče, pravične in miroljubne skupnosti in družbe ter varujmo pravice in dostojanstvo vseh.

Vir: Informacijska služba ZN na Dunaju