Mednarodni dan človeške solidarnosti, razglašen leta 2005, poudarja pomen temeljne vrednote solidarnosti v medčloveških odnosih 21. stoletja.

20. december je namenjen ozaveščanju o svetovni ranljivosti in stiski prebivalstva.

Solidarnost, ključna za trajnostni razvoj, zahteva odločitev posameznikov za delovanje v dobrobit drugih. Različna razumevanja solidarnosti vključujejo empatijo, aktivno državljanstvo, človekove pravice in inkluzijo.

Solidarnost je ključna za uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja, odpravljanje revščine in spodbujanje globalnega sodelovanja. Pomembno je, da posamezniki s svojim zgledom krepimo solidarnost, izraženo že v majhnih dejanjih vsakdanjega življenja.

Vir: UN News