Letošnji mednarodni dan žena je nekoliko drugačen kot običajno. V svetu, ki se počasi pobira po pandemiji COVID-19, imamo kot družba možnost, da končno odpravimo neenakost spolov ter izključenost žensk. Tematika letošnjega 8. marca v okviru OZN je zato vloga žensk na vodilnih položajih v svetu, ki se spopada s pandemijo (“Women in leadership: Achieving an equal future in a COVID-19 world“). S tem želijo pri OZN poudariti ključno vlogo žensk v boju z boleznijo, obenem pa opozoriti na neenake možnosti, s katerimi se soočajo.

Eno izmed področij spolne neenakosti je tudi politika, na kar opozarja poročilo Generalnega sekretariata OZN. Ženske so na čelu (predsednice držav ali vlad) le 22 držav, poleg tega pa je le slabih 25 % vseh članov nacionalnih parlamentov ženskega spola. Čeprav se je ta delež od leta 1995 do danes na globalni ravni povečal za dobrih deset odstotkov, je napredek prepočasen – s trenutnim tempom bi popolno spolno enakopravnost na vodilnih položajih v politiki dosegli šele čez 130 let. 

Velik problem je tudi razlika v plačilu oz. pay gap – ženske so povprečno za enako delo plačane manj kot moški. Konkretno so ženske, ki se v prvih bojnih vrstah spopadajo s pandemijo (zdravnice, medicinske sestre, znanstvenice…) v svetovnem povprečju plačane kar 11 % manj kot njihovi moški kolegi. To je nepošteno že iz moralnega vidika, predvsem pa nima nobene podlage; svoje delo namreč opravljajo enako dobro. Še več – veliko držav, ki so se uspešno odzvale na COVID-19, so vodile ženske. 

Vse to so razlogi, da je letošnji mednarodni dan žena posvečen delovanju za prihodnost, v kateri bodo ženske imele enakovredno vlogo – tako v domačem kot v delovnem okolju, predvsem pa pri dostopanju do vodilnih položajev. 

OZN si tudi sicer zelo prizadeva za enakopravnost spolov – poleg agencije UN Women, ki deluje pod njegovim okriljem, je v preteklosti že oblikoval nekatere ključne dokumente na tem področju (npr. Pekinška deklaracija), namenil finančna sredstva za programe in projekte namenjene vključevanju žensk ter redno ozaveščal o problematiki. Nedavno so začeli tudi s kampanjo Women rise for all, ki povezuje ženske iz različnih sektorjev in delov sveta v boju proti pandemiji ter spodbuja njihovo sodelovanje pri ustvarjanju boljše prihodnosti. 

Viri: UN Women, UNDP, United Nations

Avtorica: Natalija Tišler