Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA) v poročilu razkriva zakonodajne pomanjkljivosti na področju zagotavljanja dostopa do javnih storitev in ovire, s katerimi se starejši soočajo pri dostopu do storitev zaradi digitalizacije.

Prebivalstvo Evrope se vedno bolj stara, naše družbe pa postajajo vse bolj digitalizirane. Številne javne storitve so na voljo na spletu, veliko več storitev pa je že digitaliziranih.

Toda podatki EU kažejo, da ima le 1 od 4 ljudi v EU, starih od 65 do 74 let, vsaj osnovne digitalne veščine. Tako so lahko starejši ljudje v naših digitalnih družbah prikrajšani za svoje temeljne pravice, kot je dostop do zdravstvenega varstva ali pokojnin.

Poročilo in podatke za posamezne države najdete TUKAJ.

Vir: FRA