Danes, 24. oktobra, Organizacija združenih narodov (OZN) praznuje častitljivih 78 let. Njena predhodnica, Društvo narodov, je začela propadati pri rosnih dvajsetih letih in ni mogla preprečiti druge svetovne vojne. Države, ki so se včlanile vanjo, so imele zelo različne predstave glede vprašanja, kaj je mir. Nekatere, tudi velesile, sploh nikoli niso postale članice.

Zato je OZN tako edinstvena in tako drugačna institucija. Združuje praktično vse države tega sveta. Kljub hudim preizkušnjam, kljub dejstvu, da svet dobesedno vre zaradi preštevilnih konfliktov, OZN ostaja forum, kjer se države članice lahko pogovarjajo tudi o mednarodnem miru in varnosti. Slovenija bo v naslednjih dveh letih imela še posebno odgovorno vlogo, saj bo kot nestalna članica sodelovala v Varnostnem svetu OZN.

S svojimi številnimi specializiranimi agencijami in drugimi institucijami OZN igra pomembno vlogo po svetu in je glas upanja za premnoge revne, lačne, begunce. Prispevek OZN k mednarodnemu pravu in mednarodnemu humanitarnemu pravu je nemerljiv. Prav OZN je vzpostavil sistem varstva človekovih pravic. Samo v okviru OZN lahko iščemo nujne rešitve za podnebno krizo, v kateri smo se znašli zaradi prekomerne rabe našega planeta. Brez sistema OZN ne bi bilo ustreznih odzivov na številne druge družbene izzive, pa naj bodo ti s področja znanosti, patentov, pomorske zakonodaje, mladih, migrantov, s področja delavskih pravic in nenazadnje digitalizacije in umetne inteligence. OZN je edinstveni okvir sodelovanja za države, če želijo biti civilizirane. Ponuja temeljna načela in norme za vse nas, ki prisegamo na moč dialoga in prava namesto govorice moči.

Ustanovna listina Združenih narodov je dokument, ki je star, a ne obnemogel. Je živ, čeprav potreben osvežitve. Živ je zato, ker združuje, ne razdvaja. Tako je zapisano v Ustanovni listini; dejstvo pa je, da imamo politiki, voditelji držav svoje poglede, kako naj se ta listina bere. Ti so, žal, še vedno različni, različni do brutalnih skrajnosti.

Za Slovenijo ni nikakršne dileme: OZN in Ustanovna listina Združenih narodov za nas pomenita pot miru, sodelovanja in dogovarjanja, utemeljenih na mednarodnem pravu. Za tako OZN si je vredno in nujno prizadevati tudi v prihodnje.

Vir: Urad predsednice Republike Slovenije