Pandemija COVID-19 je povzročila povečano povpraševanje po nadzorovanih zdravilih, zato Mednarodni nadzorni svet za droge (INCB – International Narcotics Control Board) opozarja na »skrito epidemijo uživanja drog med starejšimi in škodo, ki jo je ta pandemija povzročila zdravju ter dobremu počutju dani skupini prebivalstva.«

Uporaba drog med starejšim prebivalstvom

Poročilo
poudarja, da so zaradi staranja svetovnega prebivalstva starejši vse bolj
izpostavljeni uživanju drog in odvisnosti od njih. Uživanje substanc med
starejšimi in število s tem povezanih motenj se je v zadnjih letih povečalo, kljub
temu je bila ta demografska skupina spregledana.

INCB poziva vlade, naj se
osredotočijo na uživanje drog med starejšimi in razširijo ter vključijo podporo
za starejše. S tem bodo pomagale obrniti omenjen zaskrbljujoči trend.

Vpliv pandemije COVID-19 na dostopnost zdravstvenih dobrin

Prav tako je pandemija COVID-19
negativno vplivala na svetovno dobavo zdravil. Vladni ukrepi, namenjeni
omejevanju širjenja virusa, so povzročili pomanjkanje nekaterih nadzorovanih
substanc za uporabo v medicinske in znanstvene namene. Povečano povpraševanje
po zdravljenju bolnikov s COVID-19 je povzročilo nadaljnje pomanjkanje, motilo zdravljenje
in druge zdravstvene storitve.

Omejitve mobilnosti in socialna
izolacija sta povzročili največ obremenitev ljudem s težavami z duševnim
zdravjem in s težavami z uživanjem substanc ter jim tako velikokrat še
poslabšale stanje.

Vpliv pandemije COVID-19 na nedovoljeno trgovino z drogami

Omejitve potovanja, ukrepi za
omejitev socialnih stikov in drugi uvedeni ukrepi za boj proti širjenju
koronavirusa so povzročili pomanjkanje nekaterih zdravil in višje cene na črnem
trgu. Poleg tega se je zmanjšala čistost lokalnih zalog prepovedanih drog, kar
pomeni da se uporabljajo substance, kot je fentanil, kar le še povečuje stopnje
prevelikega odmerjanja.

INCB poroča o rasti spletnega
trgovanja z drogami prek zakodirane komunikacije. Zdi se, da imajo tudi odprti
splet, temni splet, družbeni mediji in spletni forumi pomembnejšo vlogo pri
pridobivanju drog. Pri tem ponovno poudarja pomen izvajanja obveznosti v skladu
z mednarodnimi konvencijami o nadzoru nad drogami.

Nezakonita proizvodnja opija v Afganistanu ostaja visoka

Proizvodnja opija v Afganistanu
je ostala v letu 2019 na visoki ravni. Tam je bilo v zadnjih petih letih
proizvedenega kar 84% vsega opija. Poleg tega se na potrošniških trgih po vsem
svetu ni zmanjšala ponudba heroina afganistanskega izvora.

INCB je še vedno zaskrbljen
zaradi poslabšanja razmer na področju nadzora nad drogami v Afganistanu in
vzdržuje tesen dialog z vlado v skladu s členom 14 Enotne konvencije o mamilih.
Hkrati poziva mednarodno skupnost, naj zagotovi tehnično in finančno pomoč za
podporo državi pri svojih prizadevanjih za nadzor nad drogami.

Odzivi na kazniva dejanja, povezana z drogami, naj temeljijo na pravni
državi in človekovih pravicah

INCB še naprej poziva vlade naj
izvajajo mednarodne konvencije o nadzoru nad drogami ob polnem spoštovanju
pravne države in človekovih pravic.

Predsednik INCB Cornelis de
Joncheere: »Trgovanje z drogami in z njim povezano nasilje je treba obravnavati
s celovitimi in uravnoteženimi ukrepi. Odzivi na kazniva dejanja, povezana z
drogami, morajo biti sorazmerni in morajo spoštovati človekove pravice in
pravno državo.«

60. obletnica Enotne konvencije o mamilih in 50. obletnica Konvencije o
psihotropnih substancah iz leta 1971

INCB letos obeležuje 60. in 50.
obletnico obeh konvencij o nadzoru nad drogami s posebnim poročilom, v katerem
je predstavljen dosežek konvencij, izpostavljeni pa so tudi izzivi, s katerimi
se danes srečuje mednarodna skupnost. Določila konvenciji so skoraj univerzalno
spoštovana, saj so skoraj vse države članice danes pogodbenice konvencij.

Kot enega izmed glavnih izzivov INCB za države pri izvajanju njihovih obveznosti po konvencijah navaja doseganje ravnovesja med zagotavljanjem razpoložljivosti nadzorovanih zdravil, ki so medicinsko potrebna in preprečevanjem zlorabe, nezakonite proizvodnje in tihotapljenja.

Vir: UNIS Vienna