V okviru projekta #MigratED je Platforma SLOGA pripravila niz pogovorov o ciljih trajnostnega razvoja (SDG Talks) z Aljo Skele, vodjo zagovorništva otrokovih pravic pri Slovenski fundaciji za UNICEF, Anjo Fortuna, podpredsednico Evropskega mladinskega foruma, Lucijo Tacer, mladinsko delegatko pri Organizaciji združenih narodov, in dr. Romano Zidar, strokovno sodelavko Predstavništva Visokega komisariata Združenih narodov za begunce za Centralno Evropo, zadolženo za Slovenijo. 
Cilji trajnostnega razvoja predstavljajo največji skupni imenovalec za zagotavljanje dostojnega življenja vsake posameznice in posameznika ob upoštevanju medgeneracijske solidarnosti ter planetarnih meja. Platforma SLOGA organizira pogovore o ciljih trajnostnega razvoja s ciljem promocije ciljev trajnostnega razvoja in globalnega učenja v desetletju za ukrepanje.

Pogovori so potekali v okviru projekta #MigratED (Digitalna orodja za okrepljene teme migracij in človekovih pravic v izobraževanju), v katerem kot partnerska organizacija sodeluje Platforma SLOGA. Namen projekta je razširjanje dobrih praks globalnega učenja o vprašanjih medkulturnega dialoga, migracij, človekovih pravic in trajnostnega razvoja.


Platforma SLOGA  je partner projekta #MigratED (Digitalna orodja za okrepljene teme migracij in človekovih pravic v izobraževanju). Projektne aktivnosti #MigratED v Sloveniji sofinancirata program Evropske unije Erasmus+ in Ministrstvo za javno upravo. Vsebina odraža le poglede avtorjev in ne uradnih stališč financerjev.