Društvo Focus je organiziralo konferenco, ki je osvetlila nujnost posodobitve nacionalnih energetskih in podnebnih načrtov (NEPN) držav članic EU do junija. S pomanjkljivostmi v osnutkih NEPN-ov se soočajo številne države, kar ogroža doseganje podnebnih ciljev za 2040.

Ključna sporočila konference vključujejo poudarek na ambicioznosti ciljev, vključevanju javnosti ter nujnost hitrega ukrepanja:

  1. Ambiciozni cilji za podnebje: Manjše kot so ambicije držav članic EU za leto 2030, težje bo doseči cilj 90 % zmanjšanja neto emisij do leta 2040. Končne verzije NEPN-ov morajo vključevati ambicioznejše cilje na področju podnebja, obnovljivih virov energije in energetske učinkovitosti.
  2. Vključevanje javnosti: Proces posodabljanja NEPN-ov zahteva temeljito vključevanje javnosti, ki mora biti transparentno in upoštevati predloge. Boljše vključevanje lahko zagotovi boljše rezultate in večjo podporo pri implementaciji načrtov.
  3. Ekonomski vidik zelenega prehoda: Investicije v podnebno ukrepanje prinašajo dolgoročne koristi za gospodarstvo in družbo. Poudarek je na nujnosti sledenja Pariškemu sporazumu in cilju omejitve dviga globalne temperature na 1,5 °C.
  4. Spremljanje in ocenjevanje: Spremljanje napredka pri izvajanju NEPN-ov je ključno za zagotavljanje ustreznih korakov in ukrepov. Transparentnost in učinkovito posvetovanje s splošno ter strokovno javnostjo sta ključna pri tem procesu.

Konferenca je pomembno poudarila potrebo po hitrem in učinkovitem ukrepanju ter opozorila na ključne izzive, s katerimi se soočajo države članice EU pri doseganju podnebnih ciljev.

Vir: SLOGA in Focus