Svetovni dan tal poteka vsako leto 5. decembra, z namenom, da bi se osredotočili na pomen zdravih tal in zagotavljanja trajnostnega upravljanja talnih virov. 

Mednarodni dan praznovanja tal je Mednarodna zveza o znanostih in tleh priporočila leta 2002. Pod vodstvom Kraljevine Tajske in v okviru Globalnega partnerstva za tla, je Mednarodna organizacija za prehrano in kmetijstvo podprla formalno uveljavitev svetovnega dne tal kot globalne platforme za ozaveščanje.

Konferenca Mednarodne organizacije za prehrano in kmetijstvo je tako junija 2013 soglasno potrdila svetovni dan tal in zahtevala njegov uradni sprejem na 68. generalni skupščini OZN. Decembra 2013 je Generalna skupščina OZN odgovorila z določitvijo 5. decembra 2014 kot prvega uradnega svetovnega dneva tal. 

Peti december je bil izbran, ker je to uradni rojstni dan pokojnega kralja Bhumibola Adulyadeja, tajskega kralja, ki je bil eden glavnih zagovornikov te pobude. 

Letošnji svetovni dan tal je s poudarkom obravnave naraščajočih izzivov ravnanja s tlemi namenjen kampanji Organizacije za prehrano in kmetijstvo »Ohranite zemljo pri življenju, zaščitite biotsko raznovrstnost tal«, s pomočjo katere se ljudi ozavešča o pomembnosti ohranjanja zdravih ekosistemov in dobrega počutja ljudi. 

S spodbujanjem ljudi po vsem svetu, da se dejavno izboljšuje zdravje tal, si kampanja prizadeva tudi za boj proti izgubi biotske raznovrstnosti tal. Če ne bomo ukrepali kmalu, bo rodovitnost tal podvržena škodljivim dejavnikom, posledično se tako ogroža globalno oskrbo s hrano kot tudi varnost hrane.

Organizacija za prehrano in kmetijstvo je spodbudila ljudi k sodelovanju in ustvarila tematsko spletno stran, polno informacij, pobud in materiala za širjenje sporočila prek različnih multimedijskih platform: http://www.fao.org/world-soil-day/en/.

Vir: ZN