Agencija Združenih Narodov za zdravje žensk (UNFPA – United Nations Fund for Population Activities) je sprožila kampanjo proti nasilju na podlagi spola na internetu. ”Intelektualna lastnina in podjetniški logotipi so deležni mnogo večje zaščite na spletu kot človeško telo” so poudarili v četrtek, 2. decembra, in začeli z novo kampanjo Bodyright za zaščito človeškega telesa pred spletnim nasiljem, skupaj s simbolom ⓑ, ki ga je mogoče dodati objavam na družbenih omrežjih.

Internet je lahko sovražno mesto, zlasti za ženske, dekleta, rasne in etnične manjšine, LGBTQ+ in druge marginalizirane skupnosti, za katere obstaja večja verjetnost, da bodo njihove slike zlorabljene na spletu. Takšna zloraba vključuje deljenje slik brez soglasja osebe, spletno zalezovanje, sovražni govor, objavljanje zasebnih podatkov o posamezniku, preurejanje slik z uporabo napredne tehnologije, ki omogoča prenos obraza osebe na telo druge osebe, tako da slika izgleda povsem avtentično,… Čeprav gre za nasilje v virtualnem svetu, ima tudi to resne posledice pri prizadeti osebi, kot so strah, tesnoba, izguba samozavesti in občutek nemoči. 

Po podatkih Economist Intelligence Unit je 85 odstotkov žensk z dostopom do interneta poročalo, da so bile priča spletnemu nasilju nad drugimi ženskami, 38 odstotkov pa ga je izkusilo osebno. Poleg tega je približno 65 odstotkov anketirank že bilo žrtev spletnega nadlegovanja ali sovražnega govora, 57 odstotkov pa jih je doživelo zlorabo lastnih videoposnetkov in slik ter hkrati deljenje škodljive vsebine na različnih platformah.

Poudariti je potrebno, da gre pri spletnem nasilju za resne kršitve človekovih pravic, ki pa v večini držav niso ustrezno pravno urejene, niti ustrezno sankcionirane. V nasprotju s tistimi, ki kršijo avtorske pravice in so kaznovani z visokimi denarnimi kaznimi, kaznijo zapora in takojšnjim odstranjevanjem vsebine s strani digitalnih platform, se osebe, ki so doživele spletno nasilje, pri uveljavljanju svojih pravic soočajo z ovirami, dolgimi postopki in imajo zelo malo zakonskih pravic.

Prav zato je UNFPA uvedla Bodyright kampanjo, čisto novo »avtorsko pravico« za človeško telo. Zahteva, da so slike naših teles deležne enakega spoštovanja in zaščite na spletu kot avtorske pravice za glasbo, film in logotipe podjetij. 

V okviru širše kampanje, 16 dni aktivizma proti nasilju nad ženskami, ki traja do 10. decembra, je UNFPA sprožila tudi peticijo, s katero poziva vlade vseh držav, da stopijo v korak s časom in poskrbijo za primerno zakonodajno ureditev tega področja, kriminalizacijo vsakršne kršitve tovrstne zakonodaje ter poskrbijo za ureditev, ki bo pravno zavezovala tehnološka podjetja in platforme družbenih medijev, da poročajo o morebitnih kršitvah zakona. 

Prav tako z njo spodbujajo tehnološka podjetja k ustvarjanju inovativnih rešitev za preprečevanje digitalnega nasilja in izboljšanje spletne varnosti. Tehnološka podjetja se morajo hitreje in bolj učinkovito odzvati na pozive žrtev, ki iščejo pomoč pri odstranjevanju ne željenih objav, ki kršijo njihove pravice in zasebnost, ter ustrezno obravnavati storilce.
Vsak se lahko pridruži gibanju za zaustavitev nasilja na spletu, tako da doda simbol Bodyright, ko svoje slike deli na spletu. Simbol ⓑ je treba namestiti na kožo na slikah, ki prikazujejo človeško telo.

Viri:

Avtorica: Sara Skrt