Osem let spopadov je uničilo življenja milijonov otrok v Jemnu, 11 milijonov jih potrebuje eno ali več vrst humanitarne pomoči. UNICEF opozarja, da bi se lahko brez takojšnjega ukrepanja milijoni otrok soočili tudi z večjim tveganjem za podhranjenost.

Humanitarna kriza v Jemnu je posledica osmih let konfliktov, gospodarskega zloma in oslabljenega sistema socialne podpore, ki vplivajo na dostopnost osnovnih storitev.

Konflikti so poglobili tudi krizo podhranjenosti: 2,2 milijona otrok trpi za akutno podhranjenostjo, vključno z več kot 540.000 otroki, ki so hudo akutno podhranjeni – gre za stanje, ki je brez takojšnjega zdravljenja življenjsko ogrožajoče.

»Ogrožena so življenja milijonov ranljivih otrok v Jemnu, zaradi skoraj nepredstavljivih in nevzdržnih posledic uničujoče vojne, ki se ne konča,« je povedal Peter Hawkins, predstavnik UNICEF-a v Jemnu. »UNICEF je na terenu in zagotavlja podporo – tako zadnjih osem let kot pred konflikti – vendar je to vse, kar lahko storimo v razmerah brez trajnega miru.«

Po uradnih, preverjenih podatkih Združenih narodov je bilo med marcem 2015 in novembrom 2022 ubitih ali resno poškodovanih več kot 11.000 otrok v Jemnu. Sprte strani so rekrutirale in za svoje cilje izkoristile več kot 4.000 otrok. Našteli so tudi več kot 900 primerov, ko so bile izobraževalne in zdravstvene ustanove tarče napadov ali pa so bile uporabljene v vojaške namene, kar ovira uresničevanje osnovnih otrokovih pravic do dostopa do zdravstvene oskrbe in izobraževanja, ki mora biti varen in odgovarjati potrebam otrok. Vse to so preverjeni podatki, dejanske številke pa so verjetno še precej višje.

8 milijonov ljudi v Jemnu potrebuje psihosocialno podporo in podporo za duševno zdravje. Zaradi številnih groženj in razseljevanj, ki ogrožajo otroke in skrbnike, se slednji pogosto zatekajo k obrambnim mehanizmom za reševanje stisk, zaradi katerih otroci postanejo žrtve otroških porok, otroškega dela ali rekrutacij za potrebe spopadov.

Še vedno so zelo zaskrbljujoče tudi razmere, v katerih bivajo notranje razseljeni otroci. Več kot 2,3 milijona otrok namreč še vedno živi v taboriščih, kjer je njihov dostop do osnovne zdravstvene oskrbe, prehrane, izobraževanja, zaščite, čiste pitne vode, ustreznih sanitarij in higiene še vedno nezadosten.

»Po osmih letih se veliko otrok in družin počuti ujetih v začaranem krogu brezupa,« je povedal Peter Hawkins. »Za vse preveč družin, ki so bile pred skoraj osmimi leti prisiljene zapustiti svoj dom, se je svet okoli njih – razen otrokovih obrazov – le malo spremenil. Otroci, ki so v teh letih odraščali, pa poznajo le konflikte, zato nujno potrebujejo upanje, da jim bo prihodnost prinesla mir.«

UNICEF v letošnjem letu nujno potrebuje 484 milijonov ameriških dolarjev za nadaljnje nudenje humanitarne pomoči, ki rešuje življenja otrok. Če organizacija ne bo prejela zadostnih sredstev, bi lahko bila prisiljena zmanjšati obseg pomoči za otroke.

»Otroci v Jemnu bi morali imeti možnost, da na prihodnost gledajo z upanjem v očeh, ne s strahom. Vse strani, vpletene v konflikte, pozivamo, da pomagajo uresničiti to upanje – z zavezo jemenskemu ljudstvu in s prizadevanji, da preprečimo zdrs države in izčrpanega prebivalstva z roba prepada,« je povedal Peter Hawkins.

Pomanjkanje sredstev za nudenje pomoči, s katerim se UNICEF sooča že do lanskega leta, ogroža prepotreben humanitarni odziv v Jemnu, vključno z zagotavljanjem dostopa do zdravstvene oskrbe, prehrane, izobraževanja in storitev za pitno vodo, sanitarije in higieno. Brez UNICEF-ove podpore so možnosti otrok za preživetje in razvoj v tej kompleksni humanitarni krizi znatno zmanjšane.

Kljub omenjenim izzivom je UNICEF v lanskem letu zagotovil:

  • Podporo pri zdravljenju hude akutne podhranjenosti za več kot 375.000 otrok v 4.584 ustanovah primarnega zdravstvenega varstva in 34 centrih za terapevtsko hranjenje.
  • Vsako četrtletje denarno pomoč za skoraj 1,5 milijona gospodinjstev, kar pomeni približno 9 milijonov ljudi.
  • Dostop do čiste pitne vode za 6,2 milijona ljudi, s pomočjo transportov s tovornjaki, z vzpostavitvijo točk za distribucijo vode in razširitvijo sistema oskrbe z vodo v taboriščih za notranje razseljene osebe. UNICEF zagotavlja tudi gorivo, potrebno za črpanje in distribucijo pitne vode za 36 lokalnih družb, ki zagotavljajo storitve za vodo in sanitarije.
  • Cepljenje proti ošpicam in otroški paralizi za vsaj 2,1 milijona otrok, ki imajo omejen ali onemogočen dostop do primarne zdravstvene oskrbe.
  • Psihosocialno podporo za več kot 478.000 otrok in skrbnikov na območjih, ki so jih prizadeli konflikti, ter ozaveščanje o nevarnosti min za več kot 5,2 milijona ljudi.
  • Dostop do storitev, ki jih izvajajo javni zdravstveni centri za več kot 2,7 milijona ljudi, ki živijo na oddaljenih podeželskih območjih.
  • Podporo storitvam za zdravstveno oskrbo mater, novorojenčkov in otrok v 24 bolnišnicah z zagotavljanjem operativne pomoči ter opreme in zalog. Poleg tega je organizacija podprla tudi delovanje 4.500 stacionarnih in 288 mobilnih ekip za preprečevanje in zdravljenje podhranjenosti.
  • Učno gradivo za več kot 538.800 otrok ter dostop do formalnega in neformalnega izobraževanja, vključno z učenjem v zgodnjem otroštvu, za več kot 856.600 otrok.

Vir: UNICEF Slovenija