Cilj nagrade je prepoznanje in nagrada za inovativne programe ali projekte, katerih nosilci so posamezniki, javne institucije, nevladne organizacije in druge pravne osebe, ki promovirajo podjetništvo v kreativni industriji med mladimi od 16. leta starosti naprej.

Nominacije je potrebno oddati do 21. julija 2021 (23:59, UTC+2) prek naslednje bližnjice:
https://en.unesco.org/creativity/news/call-nomination-unesco-bangladesh-bangabandhu-sheikh

Na tej bližnjici se tudi nahaja več informacij o tej mednarodni nagradi.