Vsakoletni filmski festival o človekovih pravicah this human world bo v znamenju mladinskega natečaja kratkih filmov 2021. Potekal bo pod okriljem Informacijske službe Združenih narodov (UNIS) na Dunaju, Agencije Združenih narodov za begunce (UNHCR) v Avstriji, Podnebnega in energetskega sklada Avstrije, glavnega urada mesta Dunaj za evropske in mednarodne zadeve ter v sodelovanju s šolami v Avstriji, Madžarski, Slovaški in Sloveniji.

Sodelujejo lahko otroci in mladostniki, stari med 10 in 20 let, tako individualno kot skupinsko. Cilj je posneti kratke filme, katerim navdih je Splošna deklaracija človekovih pravic. Po letu, v katerem so neenakost in razni izzivi vse bolj očitni, želimo izpostaviti pomen solidarnosti in sodelovanja. Množica konfliktov v zadnjih letih kaže, da je za soočanje z njimi potrebno sodelovanje, ki presega meje, sektorje in generacije.

Tema letošnjega natečaja se glasi: Našo prihodnost lahko dosežemo #LeSkupaj!

Osnovni namen natečaja je, da se človekove pravice in Splošno deklaracijo človekovih pravic z njenimi 30 členi približa mladim in jim da priložnost za kritično refleksijo o pomenu človekovih pravic. Natečaj mladim ponuja platformo, skozi katero lahko pokažejo svojo filmsko ustvarjalnost.

Kratke filme bo pregledala priznana mednarodna žirija. Zmagovalni film žirije bo prikazan v okviru nočnega kina na mednarodnem filmskem festivalu this human world, ki poteka prek spleta od 2. do 12. decembra 2021 na Dunaju.

V zadnjih dvanajstih letih smo prejeli številne kakovostne in zanimive prispevke. Tudi letos od mladih ustvarjalcev z zanosom pričakujemo navdihujoče in zanimive prispevke. Natečaj bomo oglaševali mednarodno s partnerskimi organizacijami Združenih narodov in napovedali v sodelovanju z lokalnimi izobraževalnimi ustanovami v Avstriji, Madžarski, Slovaški in Sloveniji.

Pogoji sodelovanja:

Natečaj je odprt za otroke in mladostnike stare med 10 in 20 let. Kratke filme lahko ustvarjajo in oddajo tako posamezniki kot skupine. Dolžina filma ne sme presegati tri (3) minute. Filmi se lahko posnamejo z vsemi razpoložljivimi sredstvi, ki so mladim na voljo. Uporabi se lahko vse vrste video kamer, pa tudi fotoaparat ali mobilni telefon. Predloži se lahko vse filmske zvrsti.

Prijavo na natečaj je potrebno poslati na e-poštni naslov schulfilmprojekt@thishumanworld.com, in sicer do 20. junija 2021.

Registracija mora vsebovati:

  • ime in naslov šole;
  • ime in priimek kontaktne osebe šole ter njegovi kontaktni podatki (določeni učitelj);
  • starost in število sodelujočih učencev;
  • mladi in zakoniti zastopniki mladoletnih oseb, ki oddajo prijavo v imenu mladoletne osebe, se strinjajo, da se lahko fotografije in video material s podelitve nagrad (npr. fotografije nagrajencev, intervjuji z udeleženci) objavijo v medijih, na spletnih straneh in družbenih omrežjih organizatorjev natečaja (UNIS, UNHCR, Podnebni in energetski sklad Avstrije, mesto Dunaj, ”this human world”);
  • pišite nam prosim v angleščini ali nemščini.

Vse prispevke je potrebno predložiti do 5. novembra 2021.

Pošlje se jih na: schulfilmprojekt@thishumanworld.com

Vse nadaljnje informacije zagotavljata:

Lisa Wegenstein ali Lisa Heuschober; tel.: +43/1/5855888/24 ali schulfilmprojekt@thishumanworld.com

Vir: UNIS Vienna