Evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič ob novem svežnju EU pomoči v višini 210 milijonov evrov za podporo ljudem v Sahelu in Srednji Afriki poudaril, da je humanitarna pomoč lahko pomoč v sili, toda dolgoročen napredek lahko prineseta le politična volja nacionalnih vlad in dobro upravljanje.

Sredstva bodo namenjena humanitarnim projektom v osmih državah teh regij, ki jih ogrožajo vedno večja nestabilnost in oboroženi konflikti, skupaj s pandemijo covid-19 in nevarnostjo naravnih nesreč: Burkina Faso (24,3 milijona EUR), Kamerun (17,5 milijona EUR), Srednjeafriška republika (21,5 milijona EUR), Čad (35,5 milijona EUR) Mali (31,9 milijona EUR) ), Mavretanija (10 milijonov EUR), Niger (32,3 milijona EUR) in Nigerija (37 milijonov EUR).

Evropska unija (EU) je vodilna, dolgoletna humanitarna donatorka v Sahelu in Srednji Afriki, eni najrevnejših in najbolj krhkih regij na svetu. Leta 2020 je EU z več kot 213 milijoni EUR podprla humanitarne intervencije v regiji. Več kot 19 milijonov ljudi v stiski je imelo koristi od humanitarnih operacij, ki jih je leta 2020 začela financirati EU v Zahodni in Srednji Afriki, vključno s približno 6,3 milijona ljudi, ki jim je bila zagotovljena varnost preskrbe s hrano in preživetje, približno 2,8 milijona ljudem dostop do zdravstvenih storitev in skoraj 1,8 milijona ljudi, ki prejemajo zaščitno podporo.

Da bi podprla dolgoročnejše dosežke, si EU prizadeva za vzpostavitev učinkovitih sinergij med humanitarnimi, razvojnimi in mirovnimi pobudami.

Življenje mnogih v državah Sahela in Srednje Afrike še naprej pestijo konflikti, revščina, podnebne spremembe, ponavljajoče se prehrambene krize ali kombinacija vsega naštetega. Po ocenah več kot 35 milijonov ljudi potrebuje humanitarno pomoč v osmih prednostnih državah, zajetih v humanitarnem izvedbenem načrtu EU za Zahodno in Srednjo Afriko do leta 2021. Glavne humanitarne potrebe se nanašajo na zavetje, nujno pomoč v hrani, dostop do zdravstvene oskrbe in čiste vode, zdravljenje podhranjenih otrok in zaščito ranljivih. Razmere še dodatno poslabšuje pandemija covida-19.

Vir: HOC