Na Mladinskem svetu Slovenije (MSS) v letu 2022 nadaljujejo z delovanjem instituta mladinskega delegata pri Organizaciji združenih narodov (OZN), s ciljem vključevanja mladih v globalne razsežnosti mladinskega delovanja ter spremljanja in izvajanja aktivnosti za uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja, ki so bili sprejeti v okviru Agende 2030 za trajnostni razvoj.

POGOJI ZA SODELOVANJE

Kandidat za mladinskega delegata mora izpolnjevati naslednje pogoje:

  1. starost od 18 do 29 let,
  2. državljanstvo Republike Slovenije,
  3. izjava o nekaznovanosti (za kandidaturo na razpisu ni potrebno pridobiti izpisa iz uradnih javnih evidenc; kandidati, ki bodo povabljeni na razgovor, bodo morali MSS predložiti uradno potrdilo o nekaznovanosti),
  4. izkušnje z delom v mladinskih organizacijah ali drugih organizacijah civilne družbe,
  5. poznavanje sistema Organizacije združenih narodov, predvsem na področju mladih,
  6. sposobnost komuniciranja v angleškem jeziku (strokovna/politična terminologija),
  7. komunikacijske veščine,
  8. samoiniciativnost,
  9. seznanjenost z delom Mladinskega sveta Slovenije,
  10. seznanjenost z aktualnimi mladinskimi problematikami v Sloveniji.

Več informacij o razpisu si lahko preberete tukaj.