V sklopu projekta #MigratED
je Platforma SLOGA pripravila pregled politik in dobrih praks na področju globalnega
učenja
ter vključevanja
migrantskih otrok v izobraževanje
. Pregleda orišeta
zakonodajni okvir in politike, navajata tudi primere dobrih praks in
priporočila za krepitev globalnega učenja ter vključujočega izobraževanja ter
vključevanja priseljenskih otrok v slovenski izobraževalni sistem. Globalno
učenje je namreč pomembno orodje za krepitev raznolikosti in večkulturnosti,
tako v izobraževalnem sistemu kot v družbi.

Migracije, človekove pravice
in medkulturni dialog so teme, ki jih je treba v šolah vse bolj naslavljati, tudi
z uporabo multimedijskih orodij, da bi oblikovali poglobljen diskurz in
spodbujali družbo brez strahu, v kateri se udejanjata enakost ter socialna
vključenost, kar je še posebej pomembno na izobraževalnem polju. V okviru
projekta #MigratED so bile pripravljene smernice za
izobraževalke in izobraževalce o globalnem učenju ter multimedijskih orodjih. Smernice
orišejo pomen globalnega učenja, preprečevanje sovražnega govora, spodbujanje
kritičnega razmišljanja med mladimi in njihove aktivne participacije,
analizirajo povezanost med človekovimi pravicami, cilji trajnostnega razvoja
ter migracijami, naslovijo tudi uporabo novih tehnologij za globalno učenje. Nabor
dobrih praks zajema tudi aktivnosti slovenskih nevladnih organizacij: projekt »Skozi
oči begunca« in Klub učiteljic in učiteljev globalnega učenja Društva Humanitas,
projekt »Pobeg in beg« Foruma za enakopraven razvoj, Zgodbe otrok sveta Zavoda
Časoris, delavnice Amnesty International Slovenija o človekovih pravicah z
uporabo VR očal ter priročnik za izobraževalce o ciljih trajnostnega razvoja in
migracijah Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani in Platforme SLOGA.

Platforma SLOGA je partner
projekta #MigratED (Digitalna orodja za okrepljene teme migracij in človekovih
pravic v izobraževanju). Projektne aktivnosti #MigratED v Sloveniji
sofinancirata program Evropske unije Erasmus+ in Ministrstvo za javno upravo.
Vsebina odraža le poglede avtorjev in ne uradnih stališč financerjev.