Na Mladinskem svetu Slovenije (MSS) v letu 2021 nadaljujejo z delovanjem instituta mladinskega
delegata pri Organizaciji združenih narodov (OZN), s ciljem vključevanja mladih v globalne
razsežnosti mladinskega delovanja ter spremljanja in izvajanja aktivnosti za uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja, ki so bili sprejeti v okviru Agende 2030 za trajnostni razvoj. Z namenom spodbujanja participacije mladih na mednarodni ravni Mladinski svet Slovenije objavlja razpis za izbor mladinske delegatke ali delegata pri OZN.

Zaradi tega vas vabimo na informativni dan, ki bo potekal v torek, 6. aprila 2021 ob 15.30 na Zoom-u ter na FB strani mladinske delegatke pri OZN. Na informativnem dnevu boste pridobili dodatne informacije o razpisu in prijavnici ter izvedeli o preteklem delu aktualne mladinske delegatke pri OZN. Na informativni dan se je potrebno prijaviti preko spletnega obrazca najkasneje do 6. aprila 2021, do 12.00 ure.

Prijavnico za mladinsko delegatko oz. mladinskega delegata pri OZN skupaj z morebitnimi prilogami sprejemajo do vključno srede, 14. aprila 2021.